Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Wooncompagnie biedt vooral sociale huurwoningen aan. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van de huurprijs en uw inkomen. Wat is de wettelijke inkomensgrens, wat zijn de inkomensregels, hoe wordt uw inkomen getoetst en gelden er misschien regionale afwijkingen? Kortom: heeft inschrijven in uw geval zin?

U ontdekt het hieronder.

Veelgestelde vragen

  • U 18 jaar of ouder bent; 
  • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit. Maar ook als u beschikt over de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.

  • Verder zijn er inkomensgrenzen. Klik hier voor meer informatie.

Voor ouderen boven de AOW-leeftijd gelden iets andere inkomensgrenzen namelijk:

• eenpersoonsouderenhuishoudens met een belastbaar inkomen tot € 22.675,-- mogen woningen huren met een huurprijs tot € 607,46;
• meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijke belastbaar inkomen tot € 30.800,-- komen voor woningen in aanmerking met een kale huurprijs van € 607,46;

Het gaat erom dat u kunt aantonen dat er sprake is van een duurzame relatie. Daarbij kijken wij naar nu maar ook naar de toekomst. De volgende vragen kunnen u daarbij helpen:

• Wat is de aard van de relatie?
• Woont u op hetzelfde adres?
• Verwacht u de komende jaren bij elkaar te blijven wonen?
• Onderneemt u gezamenlijke activiteiten?
• Is er sprake van zorg voor elkaar?

Aan de hand van de informatie die u verstrekt zal de corporatie beoordelen of u de duurzaamheid van de relatie voldoende heeft aangetoond en daardoor in aanmerking komt voor de woning.

Als de verhuurder aangeeft dat je gemeenschappelijke huishouding niet duurzaam is, dan is het aan jou om te bewijzen dat dit wel het geval is. Het is onvoldoende dat je kunt aantonen dat je tijdens het samenwonen de helft van alle kosten en lasten hebt betaald. Als je een affectieve relatie met de huurder hebt, dan is dit evenmin van doorslaggevend belang.
Een relatie tussen kind(eren) en ouder(s) is in beginsel ook geen duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit geldt ook voor het tijdelijk laten inwonen van bijvoorbeeld studenten. Deze relaties zijn in beginsel eindig.

Ja, in principe gelden de inkomenseisen bij woningruil. Wooncompagnie is groot voorstander van woningruil en doet haar uiterste best om de woningruil te laten slagen. Wanneer het gaat om een woningruil tussen twee huurders van Wooncompagnie, dan bestaat de mogelijkheid hiervan af te wijken. Dit is echter afhankelijk per woningruilaanvraag en wordt per situatie beoordeeld.


 


Door regelgeving zijn wij verplicht het belastbaar inkomen van alle volwassenen van het gezin te toetsen. Dat doen we aan de hand van uw meest recente belastingaangifteformulier. Heeft u geen belastingaangifte gedaan? Dan kunt u bij de Belastingdienst een zogeheten inkomensverklaring opvragen via www.mijn.overheid.nl. De Belastingdienst is ook telefonisch te bereiken via 0800-0543. Het is belangrijk dat één van deze formulieren in uw bezit zijn voordat u op een woning reageert.
Nee, u hoeft uw woning niet uit als uw inkomen hoger is dan € 42.436 (prijspeil 2019). U kunt alleen niet verhuizen naar een andere sociale huurwoning omdat dan wel een inkomenstoets van toepassing is.
Ja, dat mag. Het kan zijn dat u verwacht dat u in de toekomst minder inkomen heeft. Bijvoorbeeld als u met pensioen gaat of uw arbeidscontract wordt niet verlengd of beëindigd. Door u alvast in te schrijven bouwt u in de tussentijd alvast inschrijfduur op. 
 
Huishoudens met een inkomen hoger dan € 42.436 (prijspeil 2019) kunnen een vrije sector huurwoning betrekken met een netto huurprijs die hoger is dan € 720,42 of een koopwoning overwegen. Deze woningen worden geadverteerd op onze website en op Rooftrack.nl. 
Nee. Als u zich wil uitschrijven, kunt u dit zelf regelen. Als u verwacht dat u in de toekomst te maken krijgt met een inkomensdaling, kan het verstandig zijn uw inschrijving te handhaven.
Ja. Als u terugkeert naar uw oude woning, is er sprake van een bestaande huurovereenkomst. Het contract wordt voortgezet en niet aangepast. U kunt daarom gewoon terugkeren naar uw oude woning.

Bij sloop of samenvoeging van twee of meer woningen is er wel sprake van een nieuw contract. Deze verhuringen tellen dus wel mee in de 90%-regel. In voorkomende gevallen maakt Wooncompagnie gebruik van de 10% om af te mogen wijken van de regeling zodat u toch aanspraak kunt maken op een sociale huurwoning.
Meer informatie over passend toewijzen en huurtoeslag vindt u op www.rijksoverheid.nl en www.toeslagen.nl. Gebruik de zoektermen ‘Woningwet’ en ‘Passend toewijzen’.

Ook interessant voor u