Wanneer ben ik urgent in de gemeente Schagen of Hollands Kroon?

In sommige gevallen wordt u urgent verklaard. Dan krijgt u voorrang bij het toewijzen van een woning. Wanneer bent u urgent? Hoe vraagt u urgentie aan en welke regels en voorwaarden gelden in úw gemeente Schagen en Hollands Kroon? Hieronder vindt u de informatie.

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Maar er dient sprake te zijn van een situatie ontstaan buiten de eigen invloedsfeer, waarin de woningzoekende, noodgedwongen dringend op zoek moet naar een (andere) woning. De mogelijkheden voor het verkrijgen van urgentie zijn beperkt.

Een urgentieaanvraag moet voldoen aan twee eisen:

1. De urgentie is buiten uw schuld om ontstaan.

 • U kunt aantonen dat het niet meer hebben, verliezen of niet meer kunnen bewonen van woonruimte niet uw schuld is. Bijvoorbeeld als de woning onbewoonbaar is verklaard en bij brand, calamiteit en levensbedreigende omstandigheden. U overlegt hiervan alle benodigde officiële documenten, zoals politierapporten (aangiftes) en gemeentelijke documenten;
 • U kunt aantonen dat het bewonen van de huidige woonruimte onverantwoord of onmogelijk is;

2. U doet alles wat binnen uw vermogen ligt om het huisvestingsprobleem zelf op te lossen.

  • U staat ingeschreven bij Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Woningbouwvereniging Beter Wonen of Wooncompagnie;
  • U heeft actief naar woonruimte gezocht bij andere woningcorporaties en instanties;
  • U kunt aantonen dat er actief naar woonruimte is gezocht via onder meer particuliere verhuur, familie of vrienden, kamerverhuur of vakantiewoningverhuur;
  • U heeft (binnen de doelgroep) maximaal gereageerd op woningen zoals toegestaan en heeft zich ingeschreven zonder voorkeur voor woonkern of complex.
  U overlegt het dossier met alle benodigde formulieren.
  • U bent 18 jaar of ouder en heeft de Nederlandse nationaliteit, een geldige verblijfsvergunning of voormalig ingezetene van een EU-lidstaat.
  • U bent minimaal één jaar woonachtig en ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente in één van de woonplaatsen waar Wooncompagnie huurwoningen heeft. Klik hier voor een overzicht van het woningbezit.
  • U voldoet aan de vastgestelde inkomensgrens (meer informatie: www.rijksoverheid.nl) 
  • Bij een hoger gezamenlijk belastbaar inkomen is de kans op urgentieverlening zeer gering. Er wordt dan ook getoetst of aanvrager huisvesting kan krijgen via particuliere verhuur of koop.
  • Deze toewijzingsnorm komt voort uit de Europese Beschikking.
  • U staat minimaal drie maanden ingeschreven als woningzoekende.
  • U heeft in de afgelopen twaalf maanden geen verzoek voor urgentie gedaan (gerekend vanaf de datum van de laatste aanvraag).
  • U betaalt € 35,- voor de urgentieaanvraag. (Dit bedrag krijgt u terug bij toekenning van de urgentie.)

  U krijgt geen urgentie als er sprake is van:

  • Echtscheiding
  • Het (gedwongen) verkopen van de eigen woning
  • Uitzetting
  • Overlast/conflicten met buren
  • Financiële problemen etc.
  U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek met een Buurtconsulent. Neem contact op met Klantcontact 0900-2022373 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar klantcontact@wooncompagnie.nl.  De Buurtconsulent bespreekt tijdens een intakegesprek het dossier met u en geeft aan of uw urgentieverzoek kans van slagen heeft. U maakt het urgentieaanvraag definitief door het betalen van de kosten.
  Uw dossier wordt beoordeeld door de toetsingscommissie voor urgentie van Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Woningbouwvereniging Beter Wonen en Wooncompagnie. Van het besluit ontvangt u schriftelijk bericht.
  • Aanvrager ontvangt de kosten van urgentie retour.
  • De toetsingscommissie bepaalt passendheid van de woning en woonplaats. Uitgangspunt is de huidige woonplaats c.q. plaats waar aanvrager staat ingeschreven, tenzij anders aangegeven.
  • Aanvrager krijgt na toekenning, binnen 6 tot 12 maanden, een passende woning aangeboden in de huidige woonplaats of in een andere woonkern binnen Hollands Kroon / Schagen.
  • Bij weigering van de aangeboden woonruimte, vervalt de urgentie per direct. Aanvrager kan via het regulier systeem een woning verkrijgen.
  • Bij acceptatie van de aangeboden woonruimte, kan aanvrager ervoor kiezen om ingeschreven te blijven staan.

  Bent u van mening dat de procedure voor een urgentieverzoek niet juist is gevolgd? Dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij de betreffende woningcorporatie. Bent u vervolgens niet tevreden met het genomen besluit of het ingenomen standpunt? Wend u dan tot de Geschillenadviescommissie Kop van Noord-Holland, Postbus 90, 1780 AB  in Den Helder. De Geschillenadviescommissie beoordeelt uitsluitend de gevolgde procedure en doet geen uitspraak over het wel of niet toekennen van urgentie.
   
  Handige adressen:
  Woningbouwvereniging Anna Paulowna                
  Bezoek:     Molenvaart 93, Anna Paulowna
  Telefoon:   0223-536700
  E-mail:       info@wbvap.nl
   
  Woningbouwvereniging Beter Wonen                       
  Bezoek:     Kerkplein 29, Hippolytushoef
  Telefoon:   0227-594620
  E-mail:       info@beterwonenhippo.nl
   
  Wooncompagnie
  Telefoon:   0900-2022373 (lokaal tarief)
  E-mail:       info@wooncompagnie.nl