< Terug naar overzicht

Beets

Beets is een dorp met lintbebouwing en een gedeelte nieuwbouw uit de jaren ’60-’70. Het dorp wordt doorsneden door de snelweg A-7. Het is landelijk gelegen tussen Hoorn en Oosthuizen. Welke voorzieningen zijn er? Een korte tocht door het dorp.

Over de historie
De gemeente Zeevang is op 1 augustus 1975 ontstaan uit een vrijwillige samenvoeging van de toenmalige gemeenten Oosthuizen, Beets, Kwadijk, Middelie en Warder. Het grondgebied van de gemeente omvat de dorpen Beets, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Schardam en Warder en het buurtschap Etersheim.

Over de voorzieningen
U vindt in Beets een kleine basisschool. Het dorpshuis heeft een belangrijke sociale functie. Voor de dagelijkse boodschappen bent u zó in Hoorn of Oosthuizen, waar alle voorzieningen aanwezig zijn. Sportievelingen zijn aangewezen op verenigingsleven in bijvoorbeeld Oosthuizen. Wilt u verder weg? Vanuit Beets rijdt u naar de verbindingsweg Hoorn-Edam-Amsterdam en daar is een goede busverbinding naar deze plaatsen.

Over de inwoners
In Beets ontmoet u inwoners in uiteenlopende leeftijdscategorieën.

Over het woongenot
U woont goed in Beets al is het erg handig als u beschikt over eigen vervoer. Onderzoek wijst uit dat de inwoners een grote mate van veiligheid en weinig overlast ervaren. Het groene karakter van het dorp wordt geroemd, en grenst aan een uitgestrekt weidevogelgebied.