< Terug naar overzicht

Oosthuizen

Oosthuizen is de grootste dorpskern in gemeente Zeevang. Het is een prima dorp om te wonen én te leven. Welke voorzieningen zijn er? We maken een korte tocht door het dorp.

Over de historie
Historici zijn het niet helemaal eens over het moment waarop voor het eerst de naam Oosthuizen gevoerd werd (verschillen lopen uiteen tussen 922-1292). Een mogelijke verklaring voor deze verschillen zou kunnen zitten in de verwarring tussen de plaats Oosthuizen en de heerlijkheid Oosthuizen. Tot de heerlijkheid behoorde naast Oosthuizen ook Zuid-Schardam, Etersheim, Hobrede en het Verloren Einde van Kwadijk.  De naam Oosthuizen is in de loop der tijd regelmatig veranderd in Asthusa, Asthusa Minore, Luttic Asthusa en Liteoosthuzen. 

Over de voorzieningen

U vindt in Oosthuizen het gemeentehuis, een basisschool, peuterspeelzaal, kerken, huisarts en apotheek. Voor de dagelijkse boodschappen hoeft u het dorp niet uit: er zijn onder meer een grote supermarkt, bakkerij, slagerij en cadeauwinkel. Ook vindt u er een cultureel centrum met dorpshuisfunctie en zijn er verschillende horecagelegenheden. Sportievelingen kunnen terecht bij diverse sportverenigingen (zoals voetbal en tennis). Wilt u verder weg? Oosthuizen ligt aan de verbindingsweg Hoorn-Edam-Amsterdam en heeft een goede busverbinding naar deze plaatsen.

Over de inwoners

In Oosthuizen ontmoet u inwoners in uiteenlopende leeftijdscategorieën. 

Over het woongenot

U woont goed in Oosthuizen. Onderzoek wijst uit dat de inwoners een grote mate van veiligheid en weinig overlast ervaren. In de zomer vaart u weg via ringvaart en in de winter bindt u de schaatsen onder voor een prachtige poldertocht of voor een rondje op de lokale ijsbaan. Ook het groene karakter van het dorp wordt geroemd, Oosthuizen grenst aan een uitgestrekt (beschermd) weidevogelgebied.