< Terug naar overzicht

Tuitjenhorn

Dirkshorn grenst aan het dorp Warmenhuizen en heeft een agrarisch karakter. Samen met Warmenhuizen is Tuitjenhorn een groeikern. De Kerkbuurt is een kleine, historische kern aan de noordkant van Tuitjenhorn. Tuitjenhorn heeft een opvallend kerkgebouw. Welke voorzieningen vindt u er? Hoe is het gesteld met het woongenot? Wij vertellen het u.

Over de historie
Het dorp Tuitjenhorn stamt al vanuit de Middeleeuwen (1000). De oudste vorm van de naam is ’t Utingehorn in 1100 tot Tuitjenhorn in 1730. Het Middelnederlandse woord ‘utinge’ betekent uitvaart, begrafenis. Horn heeft de betekenis van hoek. De betekenis zou kunnen zijn begrafenishoek. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat er in het verre verleden tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn aan de Veilingweg een begraafplaats was. De katholieke kerk van Tuitjenhorn dateert van 1859 en in 1875 kwam er een orgel.

Over de voorzieningen
Het dorp is bekend van camping De Bongerd en de grote speeltuin de Holle Bolle Boom. Ook is het dorp een dierenpark (Blanckendaell Park) rijk met 24 prachtige diersoorten. Voor de dagelijkse boodschappen hoeft u het dorp niet uit. Er zijn verschillende winkels, zoals een supermarkt, slagerij, bakkerij en groetenboer. Ook zijn er een basisschool, peuterspeelzaal en huisarts is in het dorp gevestigd.

Over de inwoners
De bevolkingsgroep tot 40 jaar is goed vertegenwoordigd in Tuitjenhorn. Veel jonge gezinnen strijken hier neer.

Over het woongenot
De bewoners van Tuitjenhorn waarderen het woongenot hoog. Er is veel saamhorigheid en betrokkenheid aanwezig. Het dorp voorziet ook in werkgelegenheid door de aanwezigheid van de agrarische sector.