< Terug naar overzicht

Watergang

Watergang ligt langs de Jaagweg. Kenmerkend voor deze kleine dorpskern zijn de hooihuizen langs de hoofdvaart, zwart geteerd, in het verlengde van de stal. Tevens heeft Watergang de smalste dorpsstraat van Nederland. Hoe woont u in Watergang?

Over de historie
Watergang is in de 14e eeuw ontstaan als veenontginning aan een watergang en voetpad (gouw). Vermoedelijk was het een secundaire veenontginning vanuit Landsmeer. Het dorp werd voor het eerst genoemd in 1326. Vanaf 1824 liep het Noord-Hollands kanaal parallel aan de Dorpsstraat en sindsdien heeft de lintbebouwing tussen Watergang en het kanaal zich enigszins gedicht. Van oorsprong is Watergang een boerendorp, dat tot 1991 nog deel uitmaakte van de gemeente Landsmeer. 

Over de voorzieningen

In Watergang zijn geen voorzieningen aanwezig. Daarvoor kunt u terecht in Amsterdam-Noord (6 km). De busverbinding met Amsterdam is uitstekend. De Jaagweg is de verbindingsweg tussen Purmerend en Amsterdam.

Over de inwoners

In Watergang ontmoet u inwoners in uiteenlopende leeftijdscategorieën. 

Over het woongenot

U woont goed in Watergang als u niet afhankelijk bent van voorzieningen binnen handbereik. Onderzoek wijst uit dat de inwoners een grote mate van veiligheid en weinig overlast ervaren.