Woningruil

Als u op korte termijn wilt verhuizen, is woningruil een optie. Of u nu op zoek bent naar een eengezinswoning, appartement of seniorenwoning, in de buurt of aan de andere kant van het land. Woningruil biedt de nodige mogelijkheden. Kort gezegd: bij woningruil ruilen twee of meerdere huishoudens van woning.

Vergroot uw kans op woningruil met HuisjeHuisje!
Eenvoudig van woning ruilen met HuisjeHuisje-app! Maak nu uw gratis account aan en bekijk het aanbod ruilwoningen. Klik hier voor meer informatie.

Veelgestelde vragen
Het is handig om precies te weten hoe woningruil werkt. Er gelden namelijk voorwaarden en passendheidsnormen. Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over woningruil.

Geen inkomenstoets voor huurders van Wooncompagnie.
Als u al bij Wooncompagnie huurt en u wilt van woning ruilen dan bestaat de mogelijkheid om af te wijken van de bestaande inkomenseisen. Wij beoordelen dit per situatie.

Veelgestelde vragen

 • U 18 jaar of ouder bent; 
 • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit. Maar ook als u beschikt over de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.

 • Verder zijn er inkomensgrenzen. Klik hier voor meer informatie.

Voor ouderen boven de AOW-leeftijd gelden iets andere inkomensgrenzen namelijk:

• eenpersoonsouderenhuishoudens met een belastbaar inkomen tot € 22.675,-- mogen woningen huren met een huurprijs tot € 607,46;
• meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijke belastbaar inkomen tot € 30.800,-- komen voor woningen in aanmerking met een kale huurprijs van € 607,46;

Om in aanmerking te komen voor bepaalde woningen moet u voldoen aan een bepaald inkomen, een bepaald aantal personen of een bepaalde leeftijd. Dit verschilt per woning en woonplaats.

Voor alle woningen geldt een inkomensgrens. Het kan ook zijn dat vanwege de grootte van de woning een eis wordt gesteld aan het minimaal aantal personen. En er zijn woningen die bedoeld zijn voor een bepaalde leeftijdscategorie, bijv. 55+.
Naast de genoemde ‘passendheidsnormen’ gelden enkele andere voorwaarden:
 • Er zijn gemeenten die eerst een woonruimtevergunning verstrekken voordat er mag worden geruild.
 • Na toestemming voor woningruil moeten alle ruilkandidaten de woning daadwerkelijk in gebruik nemen als woonruimte.
 • U dient minimaal één jaar woonachtig te zijn op uw huidige adres.
 • Binnen één jaar na de woningruil mag u de huur niet opzeggen. 
 • Er is geen huurachterstand.
 • Alle plichten uit de huurovereenkomst worden correct uitgevoerd.
 • De woning wordt geaccepteerd zoals hij op dat moment is. Wooncompagnie verricht geen werkzaamheden wanneer er woningruil wordt gedaan.
 • De woning mag geen 'bijzondere' woning zijn (dus bijvoorbeeld geen aangepaste woningen met specifieke woonvoorzieningen).
 • Woningruil is alleen mogelijk als de nieuwe woning ook daadwerkelijk een huurwoning blijft. Sommige woningen worden verkocht, gesloopt of gerenoveerd.
 • De gezinssamenstelling moet in overeenstemming zijn met de grootte van de woning.
 • De ruilkandidaat moet voldoen aan de geldende inkomenseisen. Klik hier voor de actuele inkomenseisen.
Twee of meerdere partijen willen ruilen van woning. U moet verhuurders en (soms) gemeenten toestemming vragen voor de woningruil.
 • Met andere huurders met een woning van Wooncompagnie.
 • Met huurders van andere corporaties of particuliere verhuurders in heel Nederland.
 • Met iemand in het bezit van een koopwoning.
Als u ruilt met een andere huurder van Wooncompagnie krijgt u een nieuwe huurovereenkomst. Wooncompagnie ziet een woningruil als een gewone verhuizing. De huur wordt bij een verhuizing aangepast aan de dan geldende streefhuur. Een huurovereenkomst gaat na woningruil altijd in op de eerste van de maand.
Er wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. 
 

Ja, u heeft toestemming nodig. Wooncompagnie overweegt onderstaande zaken voordat er wel of geen toestemming voor woningruil wordt gegeven:

 • Woningruil moet voldoen aan de passendheidsnormen. Een jongere mag bijvoorbeeld niet naar een seniorenwoning verhuizen. De passendheidsnormen zijn afhankelijk van het woonruimteverdeelsysteem waar de woningen onder vallen.
 • Het (gezamenlijk)belastbaar inkomen van de ruilkandidaat wordt getoetst aan de huidige regelgeving. Wij toetsen dit aan de hand van uw meest recente definitieve belastingaanslag(en).
 • Als twee huurders van Wooncompagnie willen ruilen, bestaat de mogelijkheid om af te wijken van de bestaande inkomenseisen. Het team Verhuizen moet dit beoordelen en akkoord bevinden.
 • De huidige huurder en de ruilpartner mogen geen huurachterstand hebben.
 • Een ruilpartner waarvan bekend is dat die overlast veroorzaakt, wordt niet snel als nieuwe huurder geaccepteerd.
 • Voor de beoordeling van de voorgaande twee punten vragen wij van de ruilpartner een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder.
 • Wij controleren of de ruilpartner(s) staan ingeschreven op de betreffende adressen. Dit doen wij aan de hand van een historisch uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente.
 • Ook controleren wij of u de rechtmatige eigenaar, gebruiker en/of huurder bent van de woning.
 • Voordat Wooncompagnie toestemming verleent vindt er een vooropname plaats in de woning. Beide kandidaten zijn hierbij aanwezig. Pas als alle partijen akkoord zijn over het achterlaten van de woning en er afspraken zijn gemaakt over de eventuele overname en staat van de woning, kan er akkoord gegeven worden door Wooncompagnie.
Dan hebben we goed nieuws voor u. Wooncompagnie is sinds kort aangesloten bij de HuisjeHuisje-app. Een online platform met woningruiladvertenties. Dus download nu de gratis app, maak een account aan, bekijk het aanbod én vind een match!

Ja, de huur van de woning kan worden aangepast aan het huidige prijspeil. 
Ja. De woning dient in goede staat te zijn om in aanmerking te komen voor woningruil. De ruilkandidaat accepteert de woning in de huidige staat. Dit betekent dat Wooncompagnie geen extra onderhoudswerkzaamheden zal uitvoeren.
Ja. U betaalt € 25,00 voor een nieuw huurovereenkomst.
Uw inschrijving bij Woonmatch Waterland blijft bestaan op het moment dat u woningruil doet. Het kan wel van invloed zijn op uw woonduur in de inschrijving. Neemt u in dat geval contact op met onze afdeling Klantcontact op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via 0900 2022373 (lokaal tarief).

Uw inschrijving bij Woonmatch Kop van Noord Holland  blijft bestaan op het moment dat u woningruil doet.
Uw inschrijving bij Woonmatch West Friesland blijft bestaan op het moment dat u woningruil doet.
Heeft u een ruil kandidaat gevonden? Vraag dan gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie woningruil aan.

Ja, in principe gelden de inkomenseisen bij woningruil. Wooncompagnie is groot voorstander van woningruil en doet haar uiterste best om de woningruil te laten slagen. Wanneer het gaat om een woningruil tussen twee huurders van Wooncompagnie, dan bestaat de mogelijkheid hiervan af te wijken. Dit is echter afhankelijk per woningruilaanvraag en wordt per situatie beoordeeld.


 


Door regelgeving zijn wij verplicht het belastbaar inkomen van alle volwassenen van het gezin te toetsen. Dat doen we aan de hand van uw meest recente belastingaangifteformulier. Heeft u geen belastingaangifte gedaan? Dan kunt u bij de Belastingdienst een zogeheten inkomensverklaring opvragen via www.mijn.overheid.nl. De Belastingdienst is ook telefonisch te bereiken via 0800-0543. Het is belangrijk dat één van deze formulieren in uw bezit zijn voordat u op een woning reageert.
Nee, u hoeft uw woning niet uit als uw inkomen hoger is dan € 42.436 (prijspeil 2019). U kunt alleen niet verhuizen naar een andere sociale huurwoning omdat dan wel een inkomenstoets van toepassing is.
Ja, dat mag. Het kan zijn dat u verwacht dat u in de toekomst minder inkomen heeft. Bijvoorbeeld als u met pensioen gaat of uw arbeidscontract wordt niet verlengd of beëindigd. Door u alvast in te schrijven bouwt u in de tussentijd alvast inschrijfduur op. 
 
Huishoudens met een inkomen hoger dan € 42.436 (prijspeil 2019) kunnen een vrije sector huurwoning betrekken met een netto huurprijs die hoger is dan € 720,42 of een koopwoning overwegen. Deze woningen worden geadverteerd op onze website en op Rooftrack.nl. 
Nee. Als u zich wil uitschrijven, kunt u dit zelf regelen. Als u verwacht dat u in de toekomst te maken krijgt met een inkomensdaling, kan het verstandig zijn uw inschrijving te handhaven.
Ja. Als u terugkeert naar uw oude woning, is er sprake van een bestaande huurovereenkomst. Het contract wordt voortgezet en niet aangepast. U kunt daarom gewoon terugkeren naar uw oude woning.

Bij sloop of samenvoeging van twee of meer woningen is er wel sprake van een nieuw contract. Deze verhuringen tellen dus wel mee in de 90%-regel. In voorkomende gevallen maakt Wooncompagnie gebruik van de 10% om af te mogen wijken van de regeling zodat u toch aanspraak kunt maken op een sociale huurwoning.
Meer informatie over passend toewijzen en huurtoeslag vindt u op www.rijksoverheid.nl en www.toeslagen.nl. Gebruik de zoektermen ‘Woningwet’ en ‘Passend toewijzen’.