Beemster Leeghwater III - Middenbeemster

14 rijwoningen, 12 appartementen en 7 koopwoningen in fase 1, 28 rijwoningen in fase 2

Het Project
Het plan Leeghwater III ligt aan de oostzijde van Middenbeemster. Het vormt voorlopig de laatste uitbreiding van het derde kwadrant. Het gebied wordt begrensd door de Rijperweg, de ontsluitingsweg vanuit de polder, Groendeveld en Portugaal, twee bestaand wijkontsluitingswegen en tenslotte aan de oostzijde door het landschap van de polder.

Bouw
De bouw werd gestart op 18 februari 2010. De oplevering van de 1e fase heeft in december 2010 plaatsgevonden. De 2e fase is medio februari 2011 opgeleverd.

Architect
Feekes & Colijn, Utrecht

Aannemer
KBK Aannemingsbedrijf, Volendam