Nolmerban - Petten

20 sociale huurwoningen

Nolmerban1

Architect
Faro Architecten, Lisserbroek

Aannemer
VBK Noord West, Schagen

Het project
Aan de Wilbertsdel 17 t/m 25 (oe) en 34 t/m 62 (e), vlak achter de Hondsbossche Zeewering ligt het prachtige nieuwe woonwijkje Nolmberban. Met veleĀ elegante koopwoningen, maar ook met twintig plezierige sociale huurwoningen van Wooncompagnie. Een klein wijkje aan de buitenrand van het dorp, op slechts een paar honderd meter van de zee. Petten heeft geen duinen en ligt daarom achter een dijk. Reden om een aansprekend wijkje te bedenken met duintjes en waterpartijen.

Wooncompagnie hecht aan identiteit. Een wijkje met identiteit bindt de bewoners met hun buurt. Dat is goed voor het wonen en goed voor de buurt. Faro Architecten maakte daarom een spraakmakend en in het oog springend plan. Vijf rijen met huurwoningen voorzien van tuinmuren, containerbergingen, poortjes, erkers, hekjes, zitbankjes, enĀ  straatjes met steigers aan de waterkant. Woningrijen met bijzondere kopgevels en dakvormen. Met als echt hoogtepunt een puntkap van 17 meter hoogte die uitsteekt boven de zeewering en vanuit de polder al in de verte zichtbaar is. Allemaal ontwikkeld en gebouwd door Wooncompagnie voor gewoon goed wonen in Noord-Holland.

Opgeleverd
Oktober 2007.