Weidevenne, Stadshoven - Purmerend

52 huurwoningen, waarvan 26 appartementen bestemd zijn voor sociale huur en de overige woningen bestemd zijn voor speciale doelgroepen

Stadshoven 1

Architect
Faro Architecten, Lisserbroek

Aannemer
Jorritsma Bouw, Bolsward

Het Project
Stadshoven aan de Antwerpenhaven te Purmerend telt 52 huurwoningen, waarvan 26 appartementen bestemd zijn voor sociale huur en de andere helft bestemd is voor speciale doelgroepen. Het complex wordt bewoond door een diversiteit aan doelgroepen. Het is een gezellige mengelmoes geworden waar de bewoners tevreden mee zijn. Deze mensen zijn niet de enige bewoners van het complex. Ook de gierzwaluw heeft hier woonruimte gekregen. De schaarse nestgelegenheid voor deze vogel heeft Wooncompagnie aangezet tot het bieden van geschikte woonruimte voor het dier.

Opgeleverd
Oktober 2008