Westerpark

ca 35 Sociale huur appartementen.

In Westerpark worden door Wooncompagnie, in samenwerking met gemeente Schagen, 35 sociale huurwoningen gebouwd.

Het Ontwerp Bestemmingsplan hiervoor ligt vanaf 18 oktober 2018 zes weken digitaal ter inzage bij de gemeente Schagen.