Wooncompagnie meet continue hoe huurders de dienstverlening waarderen. Daarbij wordt gevraagd om een rapportcijfer tussen 1 en 10 te geven. Daarmee hebben wij inzicht in zaken die goed gaan, maar ook waar verbeteringen wenselijk of noodzakelijk zijn.

De metingen worden door KWH uitgevoerd waarbij huurders per e-mail of telefonisch naar hun mening gevraagd worden over een recent contactmoment. Dit vindt steekproefsgewijs plaats, dus niet alle huurders krijgen de vragen gesteld.
De doelstelling van Wooncompagnie is om op alle onderdelen minimaal een 8,0 te scoren.

Hieronder ziet u de totaalscore waarin alle onderdelen zijn verwerkt.  

De scores op de verschillende onderdelen ziet u hieronder. In groen staat het gemiddelde rapportcijfer dat gegeven is. In lichtblauw staat het gemiddelde cijfer van alle corporaties. Deze cijfers worden wekelijks ververst zodat altijd de meest recente cijfers getoond worden.

Heeft u een vraag?