Wij zijn werkzaam in 12 gemeenten. In de meeste gemeenten werken wij op basis van meerjarige prestatieafspraken, die ieder jaar in een zogenaamde jaarschijf concreet worden gemaakt. 1 juli hebben alle gemeenten waarmee we samenwerken ons Gemeentelijk Jaarplan 2020 ontvangen. Een plan dat als input dient voor de jaarlijkse jaarschijf.

Bouwen
In het Gemeentelijke Jaarplan staat onze lokale volkshuisvestelijke bijdrage centraal. Daarbij citeren we uit de prestatieafspraken steeds een gezamenlijke wens: er moet gebouwd worden. Die hartenkreet staat wat ons betreft komend jaar centraal. Overal zien we behoefte aan nieuwe sociale huurwoningen. Woningen die aansluiten bij de groeiende vraag van een veranderende doelgroep.

Jaarschijf
In het tweede deel van het jaar bespreken we het Gemeentelijk Jaarplan met vertegenwoordigers van de SHO en gemeenten. Ieders inbreng voor het nieuwe jaar wordt samengevoegd tot de jaarschijf die in december klaar moet zijn. Met deze schijf maken we de afspraken voor 2020 concreet.

Nog meer halen uit de samenwerking
In meerdere gemeenten lopen de prestatieafspraken in 2020 af. In nieuwe, aangescherpte overeenkomsten leggen we de koers en de doelen voor de komende jaren vast. Voor gemeenten ligt 2020 in het midden van de raadsperiode 2018-2022. Tijd om de woorden van het coalitieakkoord in herkenbare prestaties te vertalen. Betaalbare en duurzame woningen in gevarieerde wijken waar het prettig wonen is: aan die prestatie draagt Wooncompagnie graag bij. Samen maken we het verschil: dat heeft de afgelopen jaren mooie voorbeelden opgeleverd. We zijn ervan overtuigd dat we nóg meer uit de lokale samenwerking kunnen halen. Daagt u ons uit?