Wooncompagnie is geen voorstander van een inkomensafhankelijk huurbeleid. Om deze reden wordt de streefhuur, de huur die Wooncompagnie vraagt als de woning vrijkomt, niet gebaseerd op basis van de het inkomen van de huurder maar op de kwaliteit van de woning. Ook bij het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging wordt niet gekeken naar het inkomen van onze huurders, maar naar de afstand tussen de huidige huurprijs en de streefhuur.


Betaalbaarheid voorop
‘Wij streven naar een woningaanbod dat over de hele linie betaalbaar is maar met een stevige variatie in prijs en kwaliteit.’ stelt directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. Betaalbaarheid staat dan ook centraal bij Wooncompagnie en daarom wordt een zeer gematigd huurbeleid gevolgd. Zo betalen huurders per 1 juli 2019 gemiddeld 1,2 procent meer huur. Dat is lager dan de inflatie (1,6%) en aanzienlijk lager dan wat wettelijk mag worden gevraagd (4,1 tot 5,6%). De huurverhoging die Wooncompagnie in 2019 vraagt is nooit meer dan € 12,50 per maand.

Sociaal huurakkoord toegepast
Volgens het Sociaal Huurakkoord kunnen huurders die recht hebben op huurtoeslag en een relatief hoge huur betalen in aanmerking komen voor deze maatregel. Wooncompagnie schreef al deze huurders van haar aan om ze op deze mogelijkheid te attenderen. De betreffende huurders konden, via de site van de Woonbond, een aanvraagformulier voor huurbevriezing downloaden. ‘De aanvraag was zo geregeld, het was een kwestie van de ontbrekende gegevens invullen en het formulier doormailen,’. Dat zijn de woorden van een 61-jarige inwoonster van ’t Zand, die bij Wooncompagnie huurbevriezing aanvroeg en kréég. ‘Deze nieuwe woning was voor mij een geschenk uit de hemel, maar de maandlasten hakken er flink in. De huur zou dit jaar met negen euro per maand stijgen, maar dankzij de huurbevriezing blijft het huurbedrag komend jaar gelijk. Ik ben daar blij mee, want alle kleintje beetjes helpen.’

Vrijwel alle aanvragen toegewezen
Ruim 160 aanvragen voor huurbevriezing ontving Wooncompagnie. Het overgrote deel is toegekend, slechts enkele aanvragen voldeden niet aan de criteria en werden afgewezen. ‘Ik ben blij dat we onze huurders de optie tot huurbevriezing kunnen aanbieden,’ stelt directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘Veel huurders hebben een bescheiden beurs. We houden de huren daarom bewust laag. Dat neemt niet weg dat zelfs een geringe huurverhoging sommige huurders teveel is. Ondanks dat wij geen voorstander zijn van inkomensafhankelijk huurbeleid kan een maatregel als huurbevriezing dan een uitkomst zijn. We aarzelden ook geen moment en hebben al onze huurders die voor deze maatregel in aanmerkingen kunnen komen, benaderd.’

Meerjarenafspraken
Voor wat betreft het huurbeleid heeft Wooncompagnie meerjarenafspraken gemaakt met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO). Deze afspraak loopt dit jaar af. Wooncompagnie gaat binnenkort weer om tafel met de SHO voor het maken van nieuwe meerjaren-huurafspraken. Ook in deze gesprekken staat betaalbaarheid centraal. ‘Hiermee willen we huurders wat zekerheid geven over de huurlasten voor de komende jaren’ aldus Stefan van Schaik.