Over ons

Wooncompagnie is een maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen. We beheren ruim 14.500 woningen in het gebied boven het Noordzee Kanaal. Dat doen we op een bijzondere manier. We zijn verweven met ons werkgebied: het plattelandsdenken zit in onze genen en het bepaalt onze identiteit, cultuur en structuur.

Werkgebied
Het werkgebied van Wooncompagnie bevindt zich in de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Opmeer, Medemblik, Hoorn, Alkmaar, Beemster, Purmerend, Edam-Volendam, Waterland en Oostzaan.

Visie
Wij zien de sociale huursector als een volwaardig onderdeel van de woningmarkt en niet als een ‘laatste redmiddel voor wie verder nergens terecht kan’. Wooncompagnie biedt woningen van goede kwaliteit, die kostenbewust worden gebouwd en beheerd, zodat de huurprijs laag is. Door dienstbaar te zijn aan bewoners, buurten en belanghouders werken we samen aan goede sociale huisvesting en een aangenaam woonklimaat.  

Missie
We werken aan de ‘best mogelijke woning tegen de laagst mogelijke prijs’, zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. Bij alles wat we doen en van plan zijn, kijken we door de bril van onze huurders. Wij focussen ons op de wensen en behoeften van de bewoners, zijn constant betrokken en altijd dichtbij.

Onze drie kernwaarden
Onze kernwaarden zijn betrouwbaar, benaderbaar en betrokken. De drie b’s vormen de basis voor hoe we ons opstellen en hoe we ons werk doen. We zijn open, nemen onze verantwoordelijkheid, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen (betrouwbaar). Daarnaast gaan we graag in gesprek, luisteren we voor we een mening hebben en staan we open voor andere geluiden en nieuwe initiatieven (betrokken). We zijn oprecht geïnteresseerd, leven ons in en betrekken de mensen die het aangaat bij onze beslissingen (benaderbaar). 

Prestaties onder de loep
Wij willen zeker weten dat we kwaliteit leveren. Dat onze woningen en onze dienstverlening goed zijn. Daarom toetst het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) regelmatig de kwaliteit van onze dienstverlening. Hiernaast laten wij om de vier jaar een maatschappelijke visitatie uitvoeren. Begin 2019 is de volgende maatschappelijke visitatie uitgevoerd. Dat is goed voor Wooncompagnie, maar vooral fijn voor onze huurders. Lees hier meer over onze KWH-beoordeling en onze maatschappelijke visitatie.

Samenhang der documenten
In een jaarcyclus worden verschillende documenten geproduceerd die elkaar onderling beïnvloeden en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (daar boven staat nog een cyclus van vier jaar die de hoofdlijnen weergeeft).

Vanuit Wooncompagnie is voor vier jaar de richting bepaald in ons koersdocument Op Streek. Hierin wordt omschreven wie we zijn, wat we belangrijk vinden, welke keuzes wij de komende jaren maken en waarom. Die koers is tot stand gekomen aan de hand van onze missie, visie en strategie.

  • Vanuit de gemeente wordt een woonvisie voor vier jaar opgesteld.
  • In tripartiet overleg worden prestatieafspraken tussen huurdersorganisatie, gemeente en corporatie opgesteld die voor vier jaar gelden.
  • Wooncompagnie maakt voor het komend jaar een activiteitenoverzicht ("gemeentebod 2019") wat de voorgenomen lokale volkshuisvestelijke bijdrage betreft. Dat wordt voor 1 juli aangeleverd bij elke gemeente.
  • In het tweede deel van het jaar wordt het activiteitenoverzicht met de huurdersorganisatie en gemeente besproken. Ieders inbreng voor het nieuwe jaar wordt samengevoegd tot de jaarschijf die op 15 december klaar moet zijn.
  • Elk jaar maakt Wooncompagnie een jaarverslag en jaarrekening waarin ze verantwoording aflegt over de prestaties van het afgelopen jaar.