Informatie voor leveranciers

Sinds 1 januari 2010 zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Wooncompagnie van kracht. Wooncompagnie hanteert eigen inkoopvoorwaarden bij alle contracten die zij afsluit met derden voor leveringen van diensten en/of materialen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd en worden regelmatig aangepast aan eventuele nieuwe dwingende wetgeving of door andere oorzaken.

Inkoopvoorwaarden inzien
Wij plaatsen de Algemene Inkoopvoorwaarden op de website zodat er vooraf inzage mogelijk is voor iedereen die geconfronteerd zal worden met deze voorwaarden. U kunt hier de Algemene Inkoopvoorwaarden Stichting Wooncompagnie inzien.

Gedragscode
U kunt hier onze Gedragscode inzien.

Integriteitscode
U kunt hier onze Integriteitscode inzien.