Maatschappelijke activiteiten

Wij zijn onderdeel van de samenleving. Dus meer dan ooit voelen wij ons verantwoordelijk voor de kwaliteit van wonen en welzijn van onze huurders. Samen met andere organisaties is Wooncompagnie maatschappelijk actief.

Goed hout en goed papier
Waar mogelijk kiezen wij ervoor om hout en papier met het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC) te gebruiken. De bossen hiervoor worden verantwoordelijk beheerd en dat vinden wij prettig om te weten.

Casa 24 geeft jongeren een kansrijke toekomst
Jongeren die door omstandigheden buiten de boot dreigen te vallen, tóch een mooie toekomst geven. Dat is de gedachte achter het project Casa 24, dat in 2011 startte. In een gebouw met een mix aan woonruimtes worden 24 jongeren (18-25 jaar) begeleid door hun coaches. Het is de bedoeling dat de bewoners binnen anderhalf tot twee jaar uitstromen naar een zelfstandige woning. Casa 24 is een samenwerking tussen Wooncompagnie, gemeente Purmerend, Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend  en Clup Welzijnswerk.

IJsbaan in Middenbeemster
Temidden van onze huurwoningen in Middenbeemster ligt het ijsbaanterrein. Dit hebben we, samen met bewoners, de gemeente en andere betrokkenen, opnieuw ingericht. Met een voetbalveld, fitnesstoestellen en banken is het een hele leuke plek geworden.

Buurtspeelplaats Schagerbrug
Schagerbrug heeft een multifunctionele buurtspeelplaats: ‘t Zwanennest. Aan dit initiatief van de gemeente Zijpe en verschillende sponsoren hebben wij ook bijgedragen. Buurtbewoners, schoolkinderen en jongeren hebben nagedacht over het ontwerp en de invulling, maar ook over het onderhoudsplan en het toezicht.

Samenwerking Wajong-ers
Vanuit onze maatschappelijke visie hebben wij ervoor gekozen de vacature Medewerker Kantine uit te zetten onder de specifieke doelgroep Wajong/WSW. Inmiddels hebben wij geschikte kandidaten gevonden. Momenteel hebben wij drie Wajongers in dienst.

De Groene Huisvesters
Wooncompagnie maakt deel uit van De groene huisvesters: een club van ongeveer twintig corporaties die, samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes, ideeën uitwisselt over het op grote schaal energiezuiniger maken van woningen. Onlangs organiseerde de Groene Huisvesters een debat, met als deelnemers onder anderen Minister Stef Blok en Prins Maurits van Oranje. Hoogtepunt van het debat was echter de vertoning van een filmpje waarin huurders vertelden over hun ervaringen met energiebesparing. De hoofdrol was weggelegd voor een huurder van Wooncompagnie: bekijk hieronder het filmpje.