< Terug naar overzicht

Actie in Beemster is nodig om afspraken sociale huurwoningen na te komen

Beemster 11-juni-site 4 juni 2019 - Gemeente Beemster beschikt over een aansprekende woonvisie die is opgesteld na gesprekken met bewoners, vertegenwoordigers van dorpsraden, makelaars, ontwikkelaars en woningcorporaties. In deze woonvisie staan ambitieuze stappen voor uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen. Helaas blijft de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad achter op deze gezamenlijke ambities. Dat tij willen Wooncompagnie en Woonzorg Nederland keren.

Daarom nodigen zij het College, raads- en commissieleden van gemeente Beemster persoonlijk uit voor een bijeenkomst. Dinsdagvond 11 juni willen Wooncompagnie en Woonzorg Nederland tijdens een interactieve sessie beweging in de plannen krijgen. Hoe hoger de opkomst tijdens deze bijeenkomst hoe groter de kans dat de voorgenomen ambities ook realiteit worden.

In Beemster ligt een flinke nieuwbouw en transformatie opgave
Binnen de woonvisie van gemeente Beemster ligt de focus op transformatie en uitbreiding van het aantal huurwoningen. “Dat is nodig want de vraag naar sociale huurwoningen is groot” vertelt Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie. “Om extra huurwoningen te bouwen, moeten we nauw samenwerken. Helaas komen er te weinig locaties voor sociale huur beschikbaar waardoor we geen invulling kunnen geven aan de gezamenlijke ambities. Daarom slaan Wooncompagnie en Woonzorg Nederland de handen ineen en gaan we graag met de gemeente op zoek naar mogelijkheden alsnog versnelling aan te brengen in de nieuwbouw.”

Bijdrage gemeente Beemster van groot belang
College, raads- en commissieleden zijn druk, toch hopen beide partijen dat ze tijd vrij kunnen maken om naar deze interactieve bijeenkomst te komen. “Hun bijdrage is van groot belang, dus wij hopen op een hoge opkomst. Dat is nodig om concrete stappen te zetten. Bij uitstel is er een verliezer, de woningzoekenden en dat willen wij voorkomen”, aldus Stefan van Schaik.