< Terug naar overzicht

Betaalbaar wonen in huurwoningen van Wooncompagnie?

PageRight_Porto 2 september 2013 - Woonlastenondezoek onder huurders in regio Purmerend

ls huren in de regio Purmerend nog betaalbaar? Moeten huurders op een onverantwoorde manier bezuinigen om hun woonlasten nog te kunnen betalen? Om daar achter te komen houdt Huurdensvereniging De Vijhoek binnenkort een woonlastenonderzoek. Dat gebeurt in samenwerking met de Nederlandse Woonbond, de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Alle huurders merken dat de woonlasten steeds sterker stijgen. Wooncompagnie vraagt dit jaar 4% huurverhoging, terwijl de inkomens van veel huurders achteruit gaan. Ook andere woonlasten, zoals energie, nemen voor veel huurders toe. De hoogste tijd om te ondezoeken wat huurders daar in de praktijk van merken. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen is het belangrijk om aandacht te vragen voor de betaalbaarheid van het wonen.

Landelijk gezien houdt bijna een miljoen huurders te weinig over om mee te doen aan het maatschappelijk leven, bleek vorig jaar uit ondezoek van de TU Delft. Hoe de situatie lokaal is verschild per gemeente. Uit lokaal woonlastenondezoek in Rotterdam en Den Haag werd duidelijk dat daar maar liefst 87% van de huishoudens met recht op huurtoeslag te weinig overhoudt voor benodigde dagelijkse uitgaven, na het betalen van de huur en energierekening. Hoe dit in onze gemeentes is, weten we op dit moment niet.

Om de situatie in de regio Purmerend in beeld te brengen ondervraagt de Huurdersvereniging De Vijftoek ruim 6.000 huurders van Wooncompagnie. Met dit ondezoek willen we aan de politiek laten zien op welke manier het probleem van de betaalbaarheid in onze gemeentes speelt en op welke manier huurders maandelijks toch nog rond komen. De uitkomsten kunnen helpen bij het bijsturen van lokaal beleid. Via prestatieafspraken kunnen gemeenten corporaties dwingen tot goede afpraken om huren betaalbaar te houden.

Het woonlastenonderzoek in de regio Purmerend wordt geleid door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum. ln het ondezoek krijgen huurders vragen voorgelegd over:
- inkomen versus woonlasten (huur, gas, licht, water, servicekosten, lokale heffingen)
- zaken waarop huurders moeten bezuinigen
- de verwachtingen over de betaalbaarheid

Huurt u van Wooncompagnie? Dan ontvangt u begin september per brief een uitnodiging om aan het ondezoek deel te nemen. ln november worden de uitkomsten bekend gemaakt.