< Terug naar overzicht

Betaalbaar wonen in Noord-Holland? Woonlastenonderzoek onder huurders

18 mei 2016 - Hoe betaalbaar is huren in Noord-Holland? Moeten huurders op een onverantwoorde manier bezuinigen om hun woonlasten nog te kunnen betalen? Om daar achter te komen houdt Huurdersvereniging De Vijfhoek binnenkort een woonlastenonderzoek. Dat gebeurt in samenwerking met de Woonbond, de landelijke belangenvereniging van huurders. De Vijfhoek behartigt de belangen van huurders van Wooncompagnie.

Alle huurders merken dat de woonlasten stijgen. Ook andere woonlasten, zoals energie, nemen voor veel huurders toe. De hoogste tijd om te onderzoeken wat huurders daar in de praktijk van merken. 

In 2013 heeft de Vijfhoek al eens een woonlastenonderzoek uit laten voeren. Barend Roselaar, voorzitter van de Vijfhoek: “Uit het onderzoek bleek toen dat een op de vijf huurders te weinig overhield om mee te doen aan het maatschappelijk leven. Daar zijn we wel van geschrokken.”

De uitkomsten waren voor de verhuurder, woningcorporatie Wooncompagnie, aanleiding om de jaarlijkse huurverhoging te beperken. En huurders betalen een lagere huur als ze naar een woning van Wooncompagnie verhuizen.

Barend Roselaar “Uit landelijk onderzoek blijkt echter dat het inkomen van veel mensen in de tussentijd gedaald is. Daarom willen we het onderzoek nog eens overdoen.” De uitkomsten kunnen ook helpen bij het bijsturen van lokaal beleid. Via prestatieafspraken kunnen gemeenten corporaties en huurdersorganisaties komen tot goede afspraken om huren betaalbaar te houden.

De Vijfhoek komt op voor huurders van Wooncompagnie. De huurders wonen in Edam, Volendam, Purmerend, Oostzaan, Beemster, Waterland, Zeevang en Schermer. Huurt u van Wooncompagnie? Dan ontvangt u op 23 mei per brief of mail een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. In juni worden de uitkomsten bekend gemaakt.