< Terug naar overzicht

Contactlunches in Waterland groot succes!

20160922_115953_def 29 september 2016 - Gezellig aanschuiven, heerlijk lunchen en elkaar ondertussen op een ongedwongen manier leren kennen. Dat is de gedachte achter drie Contactlunches die onlangs in de gemeente Waterland werden gehouden. De lunches werden georganiseerd door de gemeente Waterland, WonenPlus en Wooncompagnie, in nauwe samenwerking met diverse vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties en kerken. In Broek in Waterland, Monnickendam en op Marken schoven in totaal zo’n tachtig mensen aan. Met succes. ‘De deelnemers genoten van de lunch, elkaars gezelschap en legden verschillende contacten,’ aldus buurtconsulent Sandra de Wit, namens Buurtteam Waterland van Wooncompagnie.

‘Iedereen kon zich voor de lunches opgeven,’ vervolgt Sandra de Wit. ‘Sommige mensen zoeken iemand om boodschappen mee te doen, een kopje koffie mee te drinken of een hobby mee te delen. Andere bewoners willen gewoon graag nieuwe mensen leren kennen, maar weten niet goed hoe ze contact moeten maken. Al deze mensen waren van harte welkom tijdens de lunches.’

‘Genoten en veel contacten gelegd’
In Broek in Waterland werd de lunch gehouden in DRAAI 33, in Monnickendam in de Nicolaas en Anthoniuskerk en op Marken in Dorpshuis Het Trefpunt. Vrijwilligers van verschillende organisaties zorgden ervoor dat het de deelnemers aan niets ontbrak. De lokale middenstand stelde diverse prijzen beschikbaar voor een ludieke verloting. De reacties waren zeer positief. ‘Ik heb echt genoten van de lunch en veel mensen gesproken,’ aldus één van de deelnemers. ‘We hebben samen een erg leuke middag gehad en zal sommige tafelgenoten in de toekomst zeker weer spreken of ontmoeten.’

Buurtbewoners uitnodigen
Hoewel tijdens de lunches al de nodige contacten tussen buurtbewoners zijn gelegd, is het vooral de bedoeling dat de Contactlunches vóórtleven. Zo krijgen alle deelnemers binnenkort speciale kaartjes in de bus, waarmee ze buurtbewoners spontaan kunnen uitnodigen samen iets te ondernemen. ‘Voor veel mensen is het nemen van die eerste stap best lastig,’ zegt Sandra de Wit. ‘Denk maar eens aan mensen die ineens alleen komen te staan, weinig buitenshuis komen of beperkte middelen hebben. Wij willen deze mensen, als een extra stimulans, met elkaar graag een duwtje in de rug geven.’

Zorgen voor elkaar…
Naast de Contactlunches werden, via verschillende zorgorganisaties, in de gemeente Edam-Volendam mensen uitgenodigd voor een high tea in wijksteunpunt De Meerwijk. Tijdens deze bijeenkomst werden eveneens veel contacten gelegd. Verder organiseerde Wooncompagnie in complex de Schat van Compaen in Oostzaan een buurtborrel, waarbij uiteenlopende bewonerszaken werden besproken. ‘Door elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten, ontstaan de leukste contacten en raak je echt met elkaar in gesprek,’ aldus Sandra de Wit.