< Terug naar overzicht

Elke regio krijgt een eigen buurtteam!

Buurtteams 29 februari 2016 - Wooncompagnie staat dichtbij huurders en is vaak ‘in de buurt’. Letterlijk. Elke regio krijgt een eigen buurtteam.

Kijk op het kaartje welk buurtteam actief is in uw regio. Onze teams staan u graag met raad en daad bij. Hieronder stellen wij de buurtteams aan u voor.

Wat doen de buurtteams?

Onze buurtteams zorgen voor een sterke wijk/buurt, waarin iedereen zich thuisvoelt. Dat doen ze onder meer door samen te werken met sociale wijkteams, zorgpartijen en politie. Prettig wonen heeft niet alleen te maken met een fijn huis. Ook een goed contact met buurtgenoten en een aangename woonomgeving spelen daarbij een rol. De consulenten in de buurtteams vinden het belangrijk regelmatig contact te hebben met u, als huurder, om te weten wat er bij u in de wijk leeft. Er worden ook prestatieafspraken gemaakt met gemeenten. Hierin spreken we met elkaar bepaalde zaken af, bijvoorbeeld over veiligheid, woongenot en duurzaamheid. Verder hebben de buurtteams regelmatig overleg met bewonerscommissies en huurdersverenigingen om de belangen en vragen van de huurders te bespreken.

Waar letten de buurtteams op?
De buurtteams hebben oog voor het sociaal beheerbinnen een buurt. Ze spelen een rol bij mogelijke conflicten en overlast en begeleiden bewoners bij
individuele problemen. Ook begeleiden de teams huurders bij renovatieprojecten en zijn ze betrokken bij uiteenlopende buurtinitiatieven. Tegelijkertijd signaleren ze trends en ontwikkelingen en vertalen die naar onze organisatie. De teams zetten zich dus op allerlei manieren in voor het woongenot, de leefbaarheid en veiligheid binnen uw buurt.

Hoe zorgen de buurtteams voor de juiste ondersteuning?
Om bewoners altijd de juiste ondersteuning te kunnen bieden, is het belangrijk dat de teams korte lijnen hebben met zorginstanties die huurders op bepaalde momenten nodig kunnen hebben. Zo kan er snel worden geschakeld. De buurtteams leveren hierin vaak maatwerk, in samenwerking met netwerkpartners. Met de juiste zorg en aandacht werken we samen aan een aantrekkelijke buurt om in te wonen en leven.

Hoe kunt u de buurtteams bereiken?
Een buurtteam bestaat uit buurtconsulenten en een buurtbeheerder (voor met name de grotere hoogbouw complexen).

Heeft u iemand uit het team nodig?
De buurtteams zijn meestal te vinden in de wijk. U kunt ze bereiken via Klantcontact op nummer 0900 20 22 373 (lokaal tarief). De buurtteams krijgen ook een eigen e-mailadres en op termijn een eigen Facebookpagina.