< Terug naar overzicht

Huurders betalen minder voor ons Glasfonds

Goednieuws 11 juli 2016 - Huurders die deelnemen aan de collectieve glasverzekering van Wooncompagnie gaan minder premie betalen! Dat is het resultaat van onderhandelingen van de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) met Wooncompagnie. Op initiatief van de SHO is het Glasfonds onder de loep genomen. Samen is besloten dat de maandelijkse premie per 1 september 2016 omlaag kan van één euro naar 65 cent.

‘Het gaat om enkele dubbeltjes per maand, maar alle beetjes helpen,’ stelt Barend Roselaar, voorzitter van huurdersvereniging De Vijfhoek. ‘We zijn blij dat we dit voor huurders hebben kunnen bereiken. Betaalbaarheid wordt steeds belangrijker. Het is goed dat we ons daar met elkaar hard voor maken.’

Saldo afbouwen
‘Samen hebben we alles uitgezocht, tot enkele jaren terug. Van inkomsten, uitgaven tot afrekeningen,’ zegt Gebiedsregisseur Angelo van Rijn van Wooncompagnie. ‘We stelden vast dat, bij de bestaande maandelijkse premie, het saldo in het fonds hoger werd. Zodoende besloten we het saldo af te bouwen, door de maandelijkse premie te verlagen. Het was een hele uitzoekerij, maar door zijn vasthoudendheid kreeg Barend het voor elkaar dat huurders per 1 september minder gaan betalen voor onze collectieve verzekering Dekking Glas.’

Betaalbaarheid hoog op de agenda
En dat is volgens Angelo van Rijn een goede zaak. ‘Betaalbaarheid staat bij Wooncompagnie hoog op de agenda. We proberen de huren zo laag mogelijk te houden, mede in overleg met de SHO. Dat de huurdersverenigingen zich ook inzetten voor de servicekosten, zoals de glasverzekering, vind ik fantastisch.’

Glasschade: wie is verantwoordelijk?
Bij glasschade zijn huurders verantwoordelijk. Zij moeten dus zelf het herstel van glas regelen en betalen. Behalve als zij hiervoor zijn verzekerd, bijvoorbeeld via Dekking Glas. Huurders die glasschade hebben en deelnemen aan Dekking Glas, kunnen direct contact opnemen met Glastotaal Beheer 0800 - 45 27 234.

Bent u huurder en wilt u zich aanmelden voor Dekking Glas? Klik hier.