< Terug naar overzicht

Huurders meer aan het stuur bij Wooncompagnie

8 december 2014 - Bij Wooncompagnie staan huurders meer aan het stuur als het gaat om de duurzaamheid van hun woningen. Wordt een complex in een buurt opgeknapt, dan stimuleert Wooncompagnie ook de omwonende huurders om tegen een redelijke prijs energiebesparende maatregelen te treffen. Niet van boven opgelegd dus, maar de huurder beslist.

Haagse regels bij Wooncompagnie al praktijk
Huurders van Wooncompagnie hebben het afgelopen jaar meegestuurd aan het duurzaamheidbeleid van de woningcorporatie uit Noord-Holland Noord: in deze vorm een uniek én voorbeeldig traject. “Wat Den Haag presenteert als een noodzakelijke vernieuwing, is bij ons al in praktijk gebracht”, zegt John Hendriks, directeur-bestuurder van de Noord-Hollandse corporatie. Hij neemt eind 2013 het initiatief om het beleid voor duurzaamheid samen met de huurdersorganisaties op te stellen. Eind november is het duurzaamheidbeleid voor 2014-2020 positief ontvangen door de samenwerkende huurdersorganisaties (SHO). Henk van Gameren, namens de SHO: “We hebben het traject vanaf het begin als heel positief ervaren.”

Voor veel corporaties nog een brug te ver
Bij de gefaseerde aanpak onder begeleiding van Thijs Kurstjens van W/E adviseurs hebben de samenwerkende huurdersorganisaties de hoofdrol. In de bijeenkomsten met de klankbordgroep van huurders en de werkgroep van de corporatie is het containerbegrip duurzaamheid omgezet in concrete en gezamenlijk gedragen doelstellingen. Thijs Kurstjens: “Ik ben blij verrast over de vergaande groene ambities van Wooncompagnie én de bereidheid hier met huurders écht in te duiken. Dat gaat voor veel corporaties nog een brug te ver.”

Het beleid - van olietanker naar olievlek
Wooncompagnie kent een lange traditie van energiebeleid en heeft een bovengemiddeld energiezuinig woningbezit. Juist in een traditie ligt soms de beperking, zo bleek. De ‘olietanker’ van de meerjaren onderhoudsplanning bepaalt in veel gevallen wat er de komende jaren aan woningen verbeterd wordt. Om de doelstelling van gemiddeld energielabel B in 2020 te bereiken, zoekt Wooncompagnie de actieve samenwerking met zijn huurders en hun initiatief op. Het beleid gaat uit van keuzevrijheid voor de huurder en het creëren van schaalvoordeel vanuit de corporatie. Wordt in de toekomst een complex in een wijk aangepakt/verbeterd, dan stimuleert Wooncompagnie ook omwonende huurders om energiebesparende maatregelen te treffen, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie of zonnepanelen: de ‘olievlek’.