< Terug naar overzicht

Informatieavond over Heel Europa voor omwonenden

PageRight_VMX_Genuahaven_23122010_0000_HR1 5 juni 2013 - Voor wie is het toekomstige woonzorgcomplex Heel Europa in Purmerend bedoeld? Welke activiteiten worden er georganiseerd en hoe verlopen de bouwwerkzaamheden? Voor iedereen die antwoord wil op deze vragen, houden Wooncompagnie en haar sociale partners donderdag 10 januari 2013 een informatieavond. De bijeenkomst, speciaal bedoeld voor buurtbewoners, vindt om 20.00 uur plaats in De Populier aan de Populierstraat 7 te Purmerend.

Bouwwerkzaamheden woonzorgcomplex van start

Wat kenmerkt Heel Europa?
Een echte buurtgemeenschap voor jong en oud. Voor mensen met en zonder specifieke zorgvraag. Dat is het uitgangspunt van Heel Europa. Het woonzorgcomplex is een initiatief van de gemeente Purmerend, Wooncompagnie en verschillende zorgpartijen, zoals de Regionale Instelling Beschermd Wonen Zaanstreek-Waterland en West-Friesland, De Prinsenstichting en de Stichting Wonen en Zorg Purmerend.

Twee lagen woningen en een woontoren
Heel Europa bestaat uit twee lagen woningen met daarop een parkeerplaats en een woontoren aan De Melkweg: het doorlopende fietspad dat Weidevenne, via een nieuwe brug over het Noord-Hollands Kanaal, met het historisch centrum van Purmerend verbindt. Het complex omvat in totaal 140 woningen en is deels geschikt voor speciale deelgroepen, zoals starters en ouderen met een zorgindicatie. Bovendien worden 24 units voor psychogeriatrische ouderen (ouderen met dementieklachten) gerealiseerd.

Voorzieningen voor (buurt)bewoners
Op de begane grond komen uiteenlopende voorzieningen voor de bewoners en omwonenden. Van een informatie- en dienstencentrum met nachtpost, café-restaurant, dagbestedingsruimte, kapsalon tot kinderopvang. Ook is er een grote binnentuin, die overdag voor iedereen toegankelijk is en fungeert als een ware ontmoetingsplaats voor de (buurt)bewoners.

Meepraten en samen initiatieven ontplooien
Tijdens de informatieavond krijgen bezoekers informatie over de bouw en het gebruik van Heel Europa. Zo presenteren  de samenwerkende (zorg)partijen de activiteiten die zij er gaan ontplooien én hoe bewoners hierbij kunnen worden betrokken.

Het ontwerp van de binnentuin
Verder komt het ontwerp van de binnentuin aan de orde. Twee ontwerpers delen hun eerste creatieve ideeën. Daarnaast wordt een vertegenwoordiging van de buurt samengesteld die bij het verdere ontwerpproces betrokken blijft. Want onderlinge betrokkenheid, eigen initiatief en zeggenschap zijn de sleutelwoorden binnen dit bijzondere project in Weidevenne.

Planning van de werkzaamheden
Medio vorig jaar is het bouwterrein ingericht, eind 2012 zijn de damwanden geslagen en binnenkort starten de heiwerkzaamheden. De bouwwerkzaamheden lopen naar verwachting door tot eind 2014.

Meer weten over Wooncompagnie? Kijk op www.wooncompagnie.nl of bezoek de Facebookpagina van Heel Europa via http://on.fb.me/UW7H81