< Terug naar overzicht

Kiezen, delen en doen

PageRight_pww 21 oktober 2013 - Op maandag 14 oktober hield PWW een informatieve bijeenkomst voor West-Friese gemeentes.


Doel van de bijeenkomst
PWW, het platform voor West-Friese woningcorporaties, mocht meer dan 30 college-, raads- en fractieleden verwelkomen. Het doel van de bijeenkomst was gemeentes bij te praten over de actuele ontwikkelingen in de sociale woningmarkt en hen mee te nemen in de keuzes die de corporaties maken. Heffingen van de overheid slaan een bres in de bestedingsruimte van de corporaties, terwijl de vraag naar sociale huurwoningen groot blijft. De woningmarkt zit op slot. Toch lukt het de West-Friese woningcorporaties voorlopig om mensen met een laag inkomen prettig en betaalbaar te laten wonen, zo blijkt uit de presentaties.


Presentaties
De presentaties gingen in op de kabinetsplannen, trends en beeldvorming in de sector en ontwikkelingen in de landelijke en regionale woningmarkt. Een trend is dat senioren zo lang mogelijk in hun huidige woning willen blijven wonen. Daar moeten de corporaties de woningvoorraad op afstemmen. Lees meer in de presentaties trends in de woningmarkt West-Friesland en samen voor een sterke woningmarkt.

Keuzes maken, agenda's delen en samenwerken
De corporaties staan op een kruispunt in hun bestaan. Ze moeten keuzes maken. Ook hun huidige en toekomstige bewoners en zakelijke partners maken keuzes. Agenda's worden met hen gedeeld om tot een sterke en toekomstbestendige woningmarkt te komen. De corporaties staan niet stil. Ze blijven werken aan goede en betaalbare woningen en een prettig woon- en leefmilieu in de regio.

Ze benutten nieuwe mogelijkheden en zoeken naar innovatieve samenwerkingsverbanden. Kortom, ze doen! Lees meer in de notitie kiezen, delen én doen.