< Terug naar overzicht

Klantenpanel ‘Langer zelfstandig kunnen blijven wonen’ groot succes!

rinaklantenpanel 10 december 2014 - Alle wijzigingen in de zorg maken dat mensen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Wooncompagnie ziet het als haar taak om haar huurders hierin te ondersteunen. De beste manier om erachter te komen wat Wooncompagnie zou kunnen doen en wat de huurders van ons verwachten, is door het aan de huurder zelf te vragen. Daarom is er op beide vestigingen een ‘fysiek’ klantenpanel georganiseerd. Hieronder de resultaten.

Waarom een klantenpanel?
Alle wijzigingen in de zorg maken dat mensen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen en dat de stap naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis veel later gemaakt kan worden dan voorheen. Het beroep op de zelfredzaamheid, of samenredzaamheid, neemt toe. Het gevolg daarvan is dat er een andere vraag naar ondersteuning komt om ook daadwerkelijk langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat kan gaan om puur fysieke aanpassingen aan de woning of de directe woonomgeving. Maar het kan ook gaan om hulp in en rondom het huis(houden) of het voorkomen van vereenzaming.

'Fysiek' klantenpanel op beide vestigingen
Wooncompagnie ziet het als haar taak om haar huurders te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De beste manier om erachter te komen wat Wooncompagnie dan zou kunnen doen om dat te verwezenlijken en wat de huurders daarbij van ons verwachten, is door het aan de huurder zelf te vragen. Daarom is op 5 en 12 november 2014 per vestiging een ‘fysiek’ klantenpanel georganiseerd over het thema ‘Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen’. De deelnemers, ongeveer 18 huurders per klantenpanel, bestonden uit mensen die ook lid zijn van ons digitaal klantenpanel en hebben aangegeven dat ze graag over dit thema met ons in gesprek willen.

De resultaten
Aan de hand van een aantal stellingen zijn wij het gesprek met elkaar aangegaan. Het verslag van de bijeenkomsten vind je hier. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Wooncompagnie, blijf bij je rol als sociale huisvester. Houdt de betaalbaarheid hoog in het vaandel.
  • Wooncompagnie kan een belangrijke rol spelen in het doorverwijzen naar andere instellingen of loketten (zorg en welzijn).
  • Er lijkt weinig belangstelling voor preventief verhuizen naar een passende woning. Deels door zaken als een verhoging van de huur of opzien tegen de verhuizing, maar men wil vooral heel graag zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen.
  • Hulp bij het oriënteren naar een passende woning wordt gewaardeerd, maar hulp bij het onderzoeken naar de mogelijkheden om in de eigen woning te kunnen blijven woning ziet men graag als service die daar aan vooraf gaat.
  • Eengezinswoningen zijn mogelijk geschikt om de plattegrond van de etage aan te passen: plaats een tweede toilet boven en offer een slaapkamer op ter verruiming van de hoofdslaapkamer en badkamer. Niet alleen voor ouderen maar voor alle kleine huishoudens een gewenste aanpassing.
  • Blijkbaar worden vanuit de WMO huisbezoeken gebracht aan ouderen waarbij het gaat om het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Afstemmen? Mogelijke samenwerking?
  • Een eigen bijdrage , bij voorkeur naar draagkracht, voor het aanbrengen van aanpassingen in de woning wordt als billijk ervaren. De uitvoering kan door Wooncompagnie gebeuren.
  • Kijk nog eens goed naar het verkoopbeleid en de toewijzing van huurwoningen vanuit het oogpunt van de sociale structuren in een buurt of wijk.
  • Eenzaamheid; ook iets om zelf aan te werken en initiatief te nemen. Verminderde mobiliteit heeft veel invloed op eenzaamheid.

Voor herhaling vatbaar!
Het fysieke panel was een groot succes. Ten opzichte van de digitale klantenpanels geeft het ons de mogelijkheid om wat dieper op een onderwerp door te vragen. Daardoor krijgen we beter inzicht in wat onze klanten nu wel of niet van ons verwachten en welke afwegingen daarachter zitten. Ook de aanwezige panelleden hebben aangegeven dat ze de bijeenkomsten als zeer nuttig en prettig hebben ervaren en graag aan een volgend fysiek klantenpanel willen meewerken. Het organiseren van een fysiek klantenpanel is dan ook zeker voor herhaling vatbaar en zal voortaan één paar keer per jaar worden georganiseerd. Wilt u ook deelnemen aan een klantenpanel? Meld u dan hier aan.