< Terug naar overzicht

Nauwe samenwerking Wooncompagnie en Raphaelstichting na sluiten mantelovereenkomst

john 31 januari 2013 - Wooncompagnie en de Raphaëlstichting tekenden maandag 28 januari 2013 een mantelovereenkomst. Beide partijen gaan nauw samenwerken op het gebied van vastgoedbeheer. Op verzoek van de Raphaëlstichting neemt Wooncompagnie het technisch beheer voor de locaties van de stichting over. De Raphaëlstichting wil zo het vastgoedbeheer verder professionaliseren en het kwaliteitsniveau van het vastgoed optimaliseren.

Een succesvolle samenwerking
In 2010 werd een overeenkomst getekend voor het uitvoeren van het vastgoedbeheer voor woon- en werkgemeenschap Midgard in Tuitjenhorn. Met succes. ‘De samenwerking heeft geleid tot een grotere professionaliteit in het vastgoedbeheer,’ stelt Pim Blomaard, lid van de Raad van Bestuur van de Raphaëlstichting. ‘Naar aanleiding hiervan hebben we besloten bredere afspraken te maken.’

Verzekerd van maatwerk
Kort gezegd neemt Wooncompagnie het vastgoedbeheer van de locaties van de Raphaëlstichting over. Daarnaast gaat de corporatie meerjarenonderhoudsbegrotingen opstellen en actualiseren. ‘Op die manier zijn we verzekerd van maatwerk en dat komt de efficiency en het kwaliteitsniveau uiteraard alleen maar ten goede,’ aldus Pim Blomaard. ‘Het beheren van vastgoed is nu eenmaal geen kernactiviteit van de Raphaëlstichting, wel van Wooncompagnie.’
 
Elkaars doelstellingen ondersteunen’
Volgens Blomaard zijn er tussen de stichting en de woningcorporatie ook veel ráákvlakken: ‘Wij zijn beide maatschappelijke organisaties, zonder winstdoelstelling. Door nauw samen te werken, kunnen we elkaars doelstellingen ondersteunen en gebruik maken van elkaars kennis en kunde.’

Het verlenen van speciale zorg
De Raphaëlstichting biedt woonvoorzieningen en dagactiviteiten aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast richt de organisatie zich op personen met een psychiatrische zorgvraag, niet-aangeboren hersenletsel en een lichte verstandelijke beperking. De Raphaëlstichting bezit of huurt daartoe op verschillende locaties vastgoed.