< Terug naar overzicht

Nieuwe directeur-bestuurder Wooncompagnie is bekend

Y. van Mastrigt 10 oktober 2016 - De Raad van Commissarissen (RvC) van de woningcorporatie heeft Yvonne van Mastrigt (51) deze maand officieel benoemd als nieuwe mede bestuurder van Wooncompagnie. Van Mastrigt neemt het stokje over van directeur-bestuurder John Hendriks. Vanaf januari 2017 zet Yvonne van Mastrigt, samen met collega bestuurder Stefan van Schaik, het collegiaal bestuur van Wooncompagnie voort. Wooncompagnie beheert 14.500 betaalbare woningen in twaalf Noord-Hollandse gemeenten en in totaal zo’n zestig kernen.

‘We zijn zeer verheugd met de komst van Yvonne van Mastrigt,’ vertelt Han Quick, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wooncompagnie. ‘Zij heeft een enorme bestuurlijke ervaring, kent de ‘wereld van de straat’ en draagt de volkshuisvesting een warm hart toe. Vanwege haar achtergrond kan ze zich goed bewegen in externe netwerken en op een betrokken manier optrekken met huurders, maatschappelijke organisaties, gemeenten en andere samenwerkingspartners. Ze is maatschappelijk zeer actief en vóór alles een toegankelijke persoonlijkheid. Yvonne zal, samen met Stefan van Schaik, optimaal richting geven aan de koers die Wooncompagnie komende jaren zal varen.’

Mensen en organisaties verbinden
Wooncompagnie zet zich sinds jaar en dag in om ‘het best mogelijke woonaanbod voor de laagst mogelijke prijs’ te kunnen bieden aan haar huurders. Daarnaast wil de woningcorporatie komende jaren een toenemende bijdrage leveren aan een aangenaam woonklimaat en haar positie op het gebied van duurzaamheid verder versterken. ‘Vertrouwen, participatie en samenwerking worden in dat kader steeds belangrijker,’ stelt Han Quick. ‘Yvonne heeft, vanuit haar rijke ervaring, scherp zicht op wat er in de omgeving gebeurt en kan goed verbindingen maken tussen mensen en organisaties.’

Ervaren bestuurder
Yvonne van Mastrigt was gedeputeerde van de provincie Groningen, juriste bij de Nederlandse Spoorwegen en werkzaam bij de gemeentepolitie van Rotterdam en Utrecht. Verder was ze burgemeester van de Groningse gemeenten Winsum en Hoogezand-Sappemeer. Recentelijk was ze  waarnemend burgemeester van de gemeente Hoorn. Daarnaast bekleedde zij een groot aantal nevenfuncties. Zo was ze voorzitter van de Raad van Commissarissen van Waterbedrijf Groningen en lid van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid. ‘Yvonne heeft een enorme ervaring, passie en bevlogenheid,’ zegt directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘Ik ben ervan overtuigd dat wij elkaar zullen versterken en aanvullen en kijk uit naar onze samenwerking.’

Overdracht
Directeur-bestuurder John Hendriks, die zich 19 jaar zeer succesvol voor Wooncompagnie heeft ingezet, gaat eind dit jaar met pensioen en neemt dinsdag 6 december 2016 afscheid van Wooncompagnie.