< Terug naar overzicht

Nieuwe gezichten in Buurtteam Hollands Kroon e.o.

28 februari 2017 - Buurteam Hollands Kroon e.o. van Wooncompagnie heeft sinds enkele weken twee nieuwe gezichten: buurtconsulenten Marit Kaan en Niels Boon. Samen met buurtconsulent Jessica Dekker en buurtbeheerder Hans Betzema ondersteunen ze huurders bij uiteenlopende zaken.

Buurtteam Hollands Kroon _1

Contact met mensen
Begin dit jaar verliet buurtconsulent Marja Doll, wegens een verhuizing naar Drenthe, Buurtteam Hollands Kroon e.o. Na haar vertrek zijn buurtconsulenten Marit Kaan en Niels Boon tot het buurtteam toegetreden. ‘Ik werkte eerder acht jaar als woonconsulent voor Wooncompagnie en later bij een commerciële verhuurder,’ vertelt Marit Kaan. ‘In beide banen stond het contact met mensen centraal. Iets betekenen voor huurders, ze ondersteunen in hun zelfredzaamheid, dát maakt dit werk zo leuk. Samen met diverse lokale partijen kunnen we ervoor zorgen dat mensen zo lang en plezierig mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.’ 

Mensen helpen
Niels Boon heeft 27 jaar ervaring bij de politie en opsporingsdienst: ‘Ik koos destijds voor een baan bij de politie omdat ik mensen wilde helpen, iets voor de maatschappij wilde betekenen. Die missie werd de afgelopen jaren in de opsporing steeds abstracter. Om die reden heb ik gekozen voor een baan als buurtconsulent. Ik sta midden in de samenleving en kan concreet iets voor mensen doen.’ 

Naar elkaar luistern
‘Het gesprek voeren, de interactie, dat spreekt me aan,’ vervolgt Niels Boon. ‘Zo vind ik buurtbemiddeling interessant. In dat opzicht komt mijn achtergrond goed van pas. Door naar elkaar te luisteren en goede afspraken te maken, kom je er samen bijna altijd uit.’ 

Altijd in de buurt
Met vier Buurtteams (Schagen, Purmerend e.o., Waterland e.o. en Hollands Kroon e.o.) is Wooncompagnie altijd ‘in de buurt’. De teams hebben oog voor het sociaal beheer binnen een buurt en zetten zich op uiteenlopende manieren in voor een prettig woonklimaat, de leefbaarheid en veiligheid binnen wijken. De teams spelen een rol bij mogelijke conflicten, stimuleren de zelfredzaamheid van bewoners en zijn betrokken bij uiteenlopende buurtinitiatieven. De buurtteams zijn te bereiken via de afdeling Klantcontact van Wooncompagnie (0900 20 22 373, lokaal tarief) of via de mail: klantcontact@wooncompagnie.nl