< Terug naar overzicht

Nieuwe regels voor woningzoekenden met huurtoeslag

16 september 2015 - Woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag krijgen vanaf januari 2016 te maken met nieuwe inschrijfregels. Vanaf dat moment moeten woningcorporaties, volgens de Herzieningswet, namelijk ‘passend toewijzen’. Bent u woningzoekend en heeft u recht op huurtoeslag? Dan mogen wij alleen nog woningen aan u verhuren met een huurprijs die onder de zogeheten aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag ligt. Voor een- en tweepersoons huishoudens ligt die grens op 576,87 euro, voor grotere huishoudens (drie- en meerpersoonshuishoudens) is dat 618,24 euro. Deze grenzen worden jaarlijks door de overheid bijgesteld.

Welke gevolgen heeft dit?
Om ervoor te zorgen dat mensen die recht hebben op huurtoeslag niet op een ‘te dure’ woning reageren, wordt een zogenoemde huurinkomentabel ingebouwd in onze Woonruimteverdeelsystemen Woonmatch en Woningnet. Reageren op een woning die niet past bij uw inkomen is dan niet meer mogelijk. Dat geldt niet alleen voor ons woningaanbod, maar ook voor dat van andere corporaties in uw regio.

Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare woningen?
Natuurlijk mag voor mensen met een laag inkomen de mogelijkheid niet kleiner worden om een huurwoning van Wooncompagnie te huren. Daarom gaan we in het najaar, samen met de huurdersorganisaties, opnieuw de huurprijzen vaststellen voor woningen die leegkomen en opnieuw worden aangeboden. We zorgen ervoor dat het aandeel van het woningaanbod met een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen, in evenwicht is met het aandeel woningzoekenden met een laag inkomen en recht op huurtoeslag. Als bekend is hoe de huurinkomentabel eruit ziet en op welke woning u met uw inkomen kunt reageren, informeren wij u via onze website en die van Woonmatch en Woningnet.