< Terug naar overzicht

Ondertekening overeenkomst bouw 47 sociale huurwoningen Regioplein Schagen

20181221 - ondertekening Regioplein Schagen 24 december 2018 - Vrijdag 21 december hebben wethouder Jelle Beemsterboer en Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie een anterieure overeenkomst ondertekend voor de bouw van 47 sociale huurappartementen in Schagen. De nieuwbouw vindt plaats op de plek van de voormalige bibliotheek en het wijkcentrum op de hoek Sportlaan/Regioplein.

Er is al geruime tijd sprake van beoogde herontwikkeling van deze locatie. Vanwege het faillissement van een ontwikkelaar in 2013 is de ontwikkeling van een appartementencomplex toen helaas niet doorgegaan. Nadat er in 2015 nieuwe prestatieafspraken zijn gemaakt met de Wooncompagnie is de locatie in beeld gekomen voor de ontwikkeling voor sociale huurwoningen op middellange termijn. Vanwege de grote belangstelling aan de Beethovenlaan is het versneld opgepakt.

“Mooi dat we nu snel aan de slag kunnen met deze extra sociale huurwoningen”, vertelt wethouder Jelle Beemsterboer. “Met de huidige druk op de woningmarkt is het belangrijk dat er woningen bij blijven komen. Ik ben blij dat Wooncompagnie hier al na de zomer wil gaan beginnen met de bouw.”

Gemeente en Wooncompagnie hebben de afgelopen periode gezamenlijk een stedenbouwkundig schetsplan opgesteld en zijn nu gekomen tot afspraken voor de uitvoering van het project. Het plan betreft naast de bouw van sociale woningen ook herinrichting van de openbare ruimte inclusief aanleg van voldoende parkeerplaatsen.

De ontwikkeling past binnen het bestaande bestemmingsplan dat voor het eerdere project al was opgesteld. Er dient nog wel een omgevingsvergunningsprocedure te worden doorlopen. Naar verwachting kan de bouw van de woningen in de tweede helft van 2019 beginnen. Om de woningbouw mogelijk te maken dient de wijkvereniging Groeneweg te worden verplaatst. Zij krijgen zoals bekend in de zomer een nieuw onderkomen aan de Iepenlaan.

De woningen worden door Wooncompagnie nu verder uitgewerkt. Zodra bekend is hoe de woningbouw er precies uit komen te zien wordt een inloopavond over het plan georganiseerd.