< Terug naar overzicht

Project Hofstraat bereikt hoog(s)tepunt!

4 juli 2016 - Het nieuwbouwproject aan de Hofstraat in Schagen heeft het hoogste punt bereikt. En dat mag met recht een ‘hoogtepunt’ worden genoemd! Het project, dat een bijzonder intensieve voorbereidingsfase kende, is in volle gang. De vlag gaat in de top voor de realisatie van negentien eengezinswoningen in de sociale huursector. De bouwwerkzaamheden verlopen volgens planning en het is de bedoeling dat de woningen nog dit jaar worden opgeleverd. Het project wordt gerealiseerd door Wooncompagnie, in samenwerking met de gemeente Schagen en de provincie Noord-Holland.

Schager hofje krijgt een nieuw gezicht
De woningen verrijzen op de plek waar voorheen drieëntwintig sterk verouderde seniorenwoningen stonden. Op dinsdag 29 maart 2016 werd het officiële startsein gegeven voor de realisatie van de woningen en de herinrichting van het Schager hofje.

Een extra stimulans
De provincie Noord-Holland deed voor de realisatie van dit project een bijdrage in het kader van de Uitvoeringsregeling Subsidie Stads- en Dorpsontwikkeling Noord-Holland 2015. Met deze stimuleringsregeling geeft de provincie ‘vastzittende woningbouwprojecten een financiële injectie’.

Bouw- en Aannemingsbedrijf Ooijevaar uit Alkmaar is verantwoordelijk voor de realisatie van de woningen, AWG Architecten uit Antwerpen voor het ontwerp. De woningen worden, conform de nieuwe regels, passend toegewezen, via Woonmatch Kop van Noord-Holland.