< Terug naar overzicht

Project Hofstraat in Schagen gaat feestelijk van start!

30 maart 2016 - De eerste paal voor het project Hofstraat in Schagen is met recht een mijlpaal. Na een jarenlange en zeer intensieve voorbereidingsfase is het zover: dinsdag 29 maart aanstaande wordt het startsein gegeven voor de realisatie van negentien sociale huurwoningen en de herinrichting van het Schager hofje.

Wooncompagnie is verheugd dat, in samenwerking met de gemeente Schagen en dankzij de betrokkenheid van de provincie Noord-Holland, de bouw officieel van start kan gaan. In het bijzijn van de betreffende bouwpartijen wordt een promobord onthuld, waarna de eerste paal op feestelijke wijze de grond in wordt geboord. Het project wordt nog dit jaar afgerond.

Speciale aandacht voor herstructurering hofje
De lange voorbereidingstijd had vooral te maken met de herstructurering van het hofje. Zo moesten alle leidingen en kabels worden verlegd en de riolering vernieuwd. Vanwege de cultuurhistorische waarde van deze locatie, was eveneens uitgebreid archeologisch grondonderzoek noodzakelijk. Dit alles zorgde voor een even ingrijpende als kostbare voorbereidingsfase.
Negentien ruime eengezinswoningen
Maar die tijd is voorbij: op de plek waar voorheen drieëntwintig sterk verouderde seniorenwoningen stonden, prijken nog dit jaar negentien eengezinswoningen in de sociale huursector. De woningen worden, conform de nieuwe regels, passend toegewezen, via Woonmatch Kop van Noord-Holland.

Karakteristiek hofje met doorkijk naar Slot Schagen
Ook wordt het plein aan de Hofstraat compleet opnieuw ingericht. Het hofje krijgt een heel eigen karakter en is dusdanig vormgegeven, dat het bekende Slot Schagen nog beter zichtbaar is.

Bijzonder project, bijzondere betrokkenheid
De provincie Noord-Holland doet voor de realisatie van dit bijzondere project een bijdrage in het kader van de Uitvoeringsregeling Subsidie Stads- en Dorpsontwikkeling Noord-Holland 2015. Met deze stimuleringsregeling geeft de provincie ‘vastzittende woningbouwprojecten een financiële injectie’.
‘Wij zijn er trots op dat wij, mede door deze betrokkenheid, ervoor hebben kunnen zorgen dat dit project doorgang kan vinden,’ benadrukt procesmanager Jan Berghout van Wooncompagnie.

Aannemersbedrijf Gebroeders Min uit Bergen tekent voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie, Bouw- en Aannemingsbedrijf Ooijevaar uit Alkmaar voor de realisatie van de woningen. AWG Architecten uit Antwerpen is verantwoordelijk voor het ontwerp.