< Terug naar overzicht

Realisatie van 24 sociale huurwoningen in de Broeckgouw

Wethouder A  Koning en directeur-bestuurder J  Hendriks 5 december 2016 - Wonen omringd door groen en water, in een duurzame huurwoning. Het kán, binnen deelplan Keetzijde. In het westelijk gedeelte van de nieuwbouwwijk de Broeckgouw in de gemeente Edam-Volendam verrijzen vierentwintig sociale huurwoningen. Het plan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Wooncompagnie en de gemeente Edam-Volendam. De bouw start begin 2017 en neemt naar verwachting een jaar in beslag. ‘Het plan sluit naadloos aan op de woonwensen in onze kernen Edam en Volendam,’ stelt wethouder Albert Koning.


Impressie Project Broeckgouw (1)

'Veel inwoners binnen onze gemeente willen graag blijven wonen in de kern waar ze opgroeiden,’ ervaart wethouder Albert Koning van de gemeente Edam-Volendam. ‘De Broeckgouw zorgt ervoor dat mensen in de eigen kern een woning vinden die past bij hun situatie. Deelplan Keetzijde voorziet in een duidelijke behoefte. Het is een goed plan, in een aantrekkelijke omgeving, met huurwoningen die ideaal zijn voor starters en gezinnen.’

In de vorm van een carré
De ruime grondgebonden huurwoningen, naar ontwerp van KuiperCompagnons uit Rotterdam, worden gebouwd in de vorm van een gesloten carré: een naar buiten georiënteerd blok, gelegen in openbaar groen. Het carré omsluit een binnenplein met onder meer parkeergelegenheden. Aan de voorzijde worden de huizen omzoomd door een zogenoemde Delftse stoep. Alle woningen krijgen een eigen achtertuin. Verder voldoen de huizen aan strenge isolatie-eisen, waarmee wonen in Keetzijde vooral ook duurzaam wonen wordt. De ontsluiting voor autoverkeer van het plan naar de weg Keetzijde is in voorbereiding.

Constructieve dialoog
‘We zijn blij dat we ook in de gemeente Edam-Volendam eengezinswoningen aan onze voorraad kunnen toevoegen,’ zegt directeur-bestuurder John Hendriks van Wooncompagnie. ‘Deze woningen verrijzen op een unieke stek en sluiten feilloos aan op onze missie: goede huisvesting bieden aan mensen met een bescheiden inkomen. We hebben dit plan van de grond kunnen krijgen dankzij een constante, constructieve dialoog met de gemeente. Daar kunnen we met elkaar trots op zijn.’

‘We hebben elkaar nodig’
‘Wij kunnen als gemeente niet zonder corporaties als Wooncompagnie,’ stelt wethouder Koning. ‘Onze samenwerking is prettig en nodig. Wij verwachten dat we ons ook in de toekomst samen kunnen blijven inzetten voor de realisatie van sociale huurwoningen binnen de gemeente Edam-Volendam.’

Naar verwachting worden de woningen in het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd. In september 2017 start de toewijzingsprocedure. Huurders die in aanmerking willen komen voor het door de gemeente Edam-Volendam ontworpen en ontwikkelde plan, dienen te zijn ingeschreven bij Woonmatch Waterland. Bij de toewijzing van de woningen wordt maximaal gebruik gemaakt van de wettelijke ruimte om voorrang te geven aan inwoners van de gemeente Edam-Volendam.