< Terug naar overzicht

Regels automatische incasso gewijzigd

PageRight_Bannerpratendpoppetje 25 november 2013 - Betaalt u de huur via de automatische incasso? Dan is het goed te weten dat uw bank voortaan anders met deze betalingen omgaat. Dit heeft te maken met nieuw regelgeving. Wij wijzen u hierbij op deze andere werkwijze én de mogelijke gevolgen hiervan.

Wat is de situatie?
Uw bank maakt uw huur maandelijks over naar Wooncompagnie. Dat heeft veel voordelen. Zo wordt altijd tijdig het juiste bedrag overgemaakt.

Wat verandert er?
In verband met nieuwe Europese regelgeving gaan banken vanaf november 2013 anders met automatische incasso-opdrachten om. Staat er op het moment dat de huur moet worden overgemaakt niet voldoende saldo op uw rekening? Dan probeert de bank niet (zoals voorheen het geval was) later nogmaals het bedrag af te schrijven. De automatisch incasso wordt dan direct gestorneerd (tegengehouden). Hierdoor kan de huur niet worden betaald, met alle vervelende gevolgen van dien.

Wat kunt u doen?
Het is belangrijk dat u de betaling van uw huur goed in de gaten houdt. Is de automatische betaling van uw huur niet gelukt? Dan kunt u de verschuldigde huur zelf aan ons overmaken. De stornering ziet u overigens in het betalingsoverzicht van de bank.

Wat gebeurt er u niets doet?
Het is belangrijk dat u de huur tijdig voldoet. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de vordering van het openstaande huurbedrag wordt overgedragen aan een deurwaarder.