< Terug naar overzicht

Samen zorgen voor opgeruimde, veilige buurten

veiligheid-handen ineen 19 mei 2018 - Werken aan veilige buurten doe je sámen. Zo hebben we in de gemeenten Purmerend, Waterland en Edam/Volendam, samen met huurders, een aantal achterstegen geschouwd. Ook zijn in seniorencomplexen speciale bijeenkomsten gehouden over het thema veiligheid.

Achterstegen schouwen
Wooncompagnie vindt het belangrijk dat huurders prettig wonen, in een veilige omgeving. En daar horen opgeruimde, toegankelijke achterstegen bij. Dat was reden om in de drie genoemde gemeenten een project te starten. Door samen met huurders van een paar buurten de stegen en laantjes achter de woningen door te lopen, konden we in kaart brengen welke stegen er goed bij liggen en waar iets moet gebeuren.

Verzakte bestrating
Stegen en lanen achter woningen kunnen om verschillende redenen onveilig zijn. Soms is de bestrating enigszins verzakt, soms groeit het onkruid onder de schutting door. Sommige stegen zijn ’s avonds erg donker, voelen onveilig en vragen om betere verlichting. Ook kan het zijn dat het regenwater niet goed wegloopt en de drainage moet worden nagekeken. Naar aanleiding van alle bevindingen wordt samen een plan gemaakt en bepaald wie verantwoordelijk is voor wat. Zo worden de geschouwde stegen en laantjes voor iedereen weer schoon, heel en veilig.

Veiligheidsbijeenkomsten
Het thema veiligheid stond ook centraal tijdens speciale bijeenkomsten in seniorencomplexen in Purmerend. De bijeenkomsten werden gehouden naar aanleiding van een enquête, waaruit bleek dat het gevoel van veiligheid in de betreffende complexen beter kan. Tijdens de informatieavonden, gehouden in complexen aan onder meer het Soeteboomhof, Borghesepark en Loirestraat, gingen vertegenwoordigers van de gemeente, politie, brandweer en Wooncompagnie in op onderwerpen als brandveiligheid en inbraakpreventie. ‘We hebben veel nuttige adviezen gekregen en ik moet eerlijk zeggen dat ik mij nu een stuk veiliger voel dan hiervoor,’ aldus één van de aanwezigen tijdens de druk bezochten bijeenkomsten.