< Terug naar overzicht

Samenwerking Heel Europa bereikt hooogste punt!

PageRight_HeelEuropa 14 maart 2014 - Wooncompagnie bereikt bij de bouw van woonzorgcomplex Heel Europa op maandag 17 maart 2014 het hoogste punt. Of beter gezegd: een hóógtepunt. De officiële handeling wordt namelijk door wethouder Hans Krieger verricht op het dak van de laagbouw. Reden om hier aandacht aan te geven is er zeker. Heel Europa in Purmerend is namelijk het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen verschillende (zorg en welzijn)partijen en de woningcorporatie. ‘Met elkaar werken we aan een project dat het middelpunt wordt van een heel nieuwe woonservicezone. Heel Europa wordt een echte buurtgemeenschap waar jong en oud samen woont en leeft,’ stelt directeur-bestuurder John Hendriks van Wooncompagnie.

Heel Europa is een initiatief van de gemeente Purmerend, Wooncompagnie en verschillende zorg- en welzijnspartijen. Zo zijn RIBW Zaanstreek-Waterland-West-Friesland, Prinsenstichting en de Stichting Wonen en Zorg Purmerend bij het project betrokken. Clup Welzijn, Centrum Jeugd en Gezin Purmerend en Regionale Stichting Wonen Plus gaan er activiteiten ontplooien. Odion is betrokken bij de verhuur van enkele woningen.

‘Samenwerking loopt als een rode draad door dit project,’ benadrukt John Hendriks. ‘Tijdens de realisatie, maar ook ná de oplevering. Zo ontfermen de vier zorgpartijen en de corporatie zich straks samen over de zogeheten social firm.’ Ook onder bewoners zal volgens Hendriks het samen-gevoel overheersen: ‘In Heel Europa kunnen mensen vanzelfsprekend prettig wonen, tegelijk samenleven en elkaar makkelijk vinden.’

Uitnodigende binnentuin als ontmoetingsplaats
Dat laatste kan bijvoorbeeld in de prachtige, grote binnentuin. De tuin is toegankelijk voor bewoners en overdag ook voor omwonenden en passanten. Want bedrijvigheid is er in Heel Europa volop. De social firm herbergt namelijk uiteenlopende voorzieningen voor de (buurt)bewoners. Zo komen er een grand-café, kapsalon, dienstencentrum met nachtpost, dagbestedingsruimte en ontmoetingsruimten.

Het complex omvat 140 sociale huurwoningen. Hiervan worden er 13 geëxploiteerd door de twee zorgpartijen, voor bewoners met een zorgindicatie. Ook worden er 24 groepswoningen voor ouderen gerealiseerd. Aannemer is SBB uit Beverwijk , VMX Architects uit  Amsterdam tekent voor het ontwerp. Eind 2014 wordt naar verwachting het gebouw opgeleverd.

Samen werken, samen praten, samen eten
De officiële handeling bij het bereiken van het hoogste punt wordt verricht door wethouder Hans Krieger van de gemeente Purmerend. Vervolgens gaan onder anderen John Hendriks een de aannemer nader in op het bijzondere project en wordt gezamenlijk met de vaklieden een warme maaltijd genuttigd.