< Terug naar overzicht

Verkoop huurwoningen nagenoeg beëindigd

21 september 2015 - Wooncompagnie zet de verkoop van vrijkomende huurwoningen voorlopig nagenoeg stil. Dit doen wij omdat de vraag naar sociale huurwoningen de afgelopen periode sterk is toegenomen. Door onze woningvoorraad zo ruim mogelijk te houden, houden wij de wachttijden voor woningzoekenden zo laag mogelijk.

De vraag naar huurwoningen groeit en de wachttijden voor een sociale huurwoningen nemen toe. Wooncompagnie wil er daarom voor zorgen dat er zoveel mogelijk huurwoningen beschikbaar komen voor verhuur. Om die reden beperken we de verkoop van vrijkomende huurwoningen. We proberen hiermee de wachttijd voor woningzoekenden zo kort mogelijk te houden. Momenteel onderzoeken wij of er naast de verkoopstop ook andere maatregelen ten gunste van de wachttijd mogelijk zijn.