< Terug naar overzicht

Verzoek aanpassing regelgeving sociale huursector

pleidooi 30 november 2018 - Een sociale huurwoning is geen voorziening maar een thuis. Verschillende corporaties, waaronder Wooncompagnie, pleitten in juni voor een sociale huursector als volwaardig segment van de woningmarkt. Dit kreeg veel aandacht, binnen de sector en daarbuiten. Maandag 12 november vindt het 'Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte' van Binnenlandse Zaken plaats. Via een brief hebben wij onze visie nogmaals onder de aandacht gebracht bij het Ministerie.

Verzoek aanpassing regelgeving sociale huursector
Het beleid van het vorig kabinet was erop gericht de sociale huursector kleiner en specifieker te maken. Dat staat haaks op hoe Wooncompagnie, en met ons nog 20 corporaties, de sector zien. In een brief brengen we onze visie zoals ook verwoord in het pleidooi nogmaals onder de aandacht. En verzoeken wij de commissie voor Binnenlandse Zaken om de regelgeving voor de sociale huursector aan te passen.


Brede, gevarieerde huursector is het doel
Waar we voor pleiten? Voor maatregelen die leiden tot een brede en gevarieerde sociale huursector. Lees hier de brief die uit naam van 21(!) corporaties is verstuurd naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.