< Terug naar overzicht

Wethouder Dick Butter slaat eerste paal voor 20 sociale huurwoningen in Middenbeemster

De Keyser eerste paal-6471 30 mei 2017 - Met het slaan van de eerste paal door wethouder Dick Butter van de gemeente Beemster werd dinsdagmiddag 30 mei 2017 officieel gestart met de bouw van twintig sociale huurwoningen. De eengezinswoningen, die in opdracht van Wooncompagnie worden gerealiseerd, maken onderdeel uit van nieuwbouwplan De Keyser in Middenbeemster. ‘Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat er betaalbare huurwoningen verrijzen, die wat uitstraling betreft gelijk zijn aan de koopwoningen in het plan,’ aldus wethouder Butter. ‘Deze huurwoningen zijn ideaal voor jonge gezinnen én een aanwinst voor Middenbeemster.’

Lagere grondprijs, efficiënte bouw
Om de betaalbaarheid van de woningen te garanderen, heeft de gemeente Beemster onder meer de grondprijs kunnen verlagen. Daarnaast wordt er zo kostenefficiënt mogelijk gebouwd. Dit alles neemt niet weg dat de woningen een bijzonder statige uitstraling krijgen. ‘Dat is een bewuste keuze,’ stelt directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘Wij vinden het namelijk belangrijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de uitstraling van huur- en koopwoningen.’

Energiezuinigheid voorop
Daarnaast staat energiezuinigheid hoog op de agenda van de corporatie. Wooncompagnie wil graag een wezenlijke bijdrage leveren op het gebied van duurzaamheid en tegelijkertijd de energielasten voor huurders beperken. De woningen in De Keyser voldoen ook aan de meeste strenge normen op het gebied van energiezuinigheid.

Diversiteit in gevels
De eengezinswoningen worden gerealiseerd in drie blokken, met een diversiteit in de gevels. De huizen worden, in opdracht van Wooncompagnie, ontwikkeld door De Beemster Compagnie, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Beemster en BPD. De bouw wordt verzorgd door KBK Bouwgroep uit Volendam.

‘Samenwerking uitbouwen’
Wethouder Dick Butter roemde de samenwerking met Wooncompagnie. ‘We werken al jaren samen en willen onze samenwerking uitbouwen,’ aldus de wethouder. ‘Naar aanleiding van onze woonvisie, waarin we onze plannen op het gebied van wonen voor de komende jaren vastleggen, maken we graag prestatieafspraken met Wooncompagnie en de huurdersverenigingen.’

Toewijzing en oplevering
De toewijzing van de woningen start in het najaar van 2017, de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2018. De huurprijs ligt vermoedelijk rond de 628 euro per maand. Om in aanmerking te komen voor de woningen dienen woningzoekenden te zijn ingeschreven bij Woonmatch Waterland.

Ook interessant voor u