< Terug naar overzicht

Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie

Verduurzaming 14 februari 2019 - Corporaties laten hun stem horen en pleiten ervoor dat de verhuurdersheffing wordt gebruikt om sociale huurwoningen te verduurzamen. Bijkomend voordeel: lagere woonlasten voor huurders.

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting. Ook Wooncompagnie was aanwezig om steun te betuigen en haar deelname te bevestigen aan het actieplan.

Sneller, meer investeren
Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de verhuurderheffing - aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting.

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

Wooncompagnie betaalt jaarlijks € 13 miljoen verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag kan Wooncompagnie haar huurwoningen versneld verduurzamen. Daarmee zorgen we goed voor de aarde en voor de portemonnee van onze huurders. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op.

Onredelijk en onrechtvaardig, aldus Stefan van Schaik
‘De verhuurdersheffing is onredelijk en onrechtvaardig.’ vertelt directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘Wij hopen met deze actie een krachtig signaal af te geven dat het belangrijk is om te blijven investeren in de sociale woningvoorraad. Dat is niet alleen goed voor de huurders en woningzoekenden maar ook voor Nederland!’

Bondgenoot bij klimaatakkoord
Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Zo bleek ook uit de presentatie van de bestuurder Harry Platte en een huurder Age de Boer van woningcorporatie Parteon uit Zaanstad, tijdens de persconferentie vrijdagmiddag.

Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

Huurders steunen de actie
De Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) van Wooncompagnie zijn blij met de actie van Wooncompagnie, die hiermee laat zien dat ze echt voor de huurder staat. Henk van Gameren, voorzitter HUKO, was aanwezig tijdens de persconferentie om de steun van de huurders zichtbaar en krachtig te betuigen. ‘Sinds de invoering van de verhuurdersheffing draagt Wooncompagnie jaarlijks per sociale huurwoning 2 maanden huur af aan de overheid. Dat is geld van mensen die het al niet breed hebben, en daarvoor zelf niets terugzien. Want door de verhuurdersheffing houden corporaties, en dus ook Wooncompagnie, minder geld over om te investeren. Aan de andere kant eist de overheid wel van corporaties dat zij hun bezit versneld verduurzamen. Dat gaat niet samen en moet anders!’

Belastingen voor sociale verhuurders
De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.

IJzersterk systeem
Dertig procent van alle Nederlanders  woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets.