< Terug naar overzicht

Woningcorporaties gaan voor één overzichtelijk woningaanbod in de Kop van Noord-Holland

22 december 2014 - Woningzoekenden in de Kop van Noord-Holland een duidelijk en zo compleet mogelijk overzicht geven van het woningaanbod in de regio. Dat is de insteek van een gezamenlijk initiatief van Wooncompagnie, Woningbouwvereniging Anna Paulowna en Woningstichting Den Helder. De drie woningcorporaties hebben besloten voor wat betreft het aanbod van huurwoningen over te gaan op één systeem: Woonmatch Kop van Noord Holland. Inmiddels wordt druk gewerkt aan de implementatie van dit nieuwe woonruimteverdeelsysteem.

Start in regio’s Schagen en Hollands Kroon
De drie corporaties hebben een programma van eisen gemaakt, dat momenteel in het systeem wordt geïmplementeerd. Vanaf  januari 2015 maken woningzoekenden in de regio’s Schagen en Hollands Kroon/Anna Paulowna via de sites van de twee woningcorporaties (www.wooncompagnie.nl en www.wbvap.nl) gebruik van Woonmatch. Medio 2015 sluit ook Woningstichting Den Helder aan.

Betrouwbaar, transparant en gebruiksvriendelijk
Woonmatch is volgens de corporaties betrouwbaar, transparant en gebruiksvriendelijk. Woningzoekenden krijgen wekelijks het actuele huuraanbod te zien van Wooncompagnie en Woningstichting Den Helder en kunnen hierop meteen online reageren.

Bij Woningbouwvereniging Anna Paulowna geeft de woningzoekende via Woonmatch vooraf zijn voorkeur voor woningtypen  aan en wordt hij/zij benaderd als een woning beschikbaar komt. Verder is het systeem vrij dynamisch. Zo kunnen woningzoekenden na inschrijving op een woning eerdaags ook direct hun plek in de ‘rangorde’ zien.

Samen blijven verbeteren
De kracht van Woonmatch is dat het systeem, samen met de aangesloten woningcorporaties, doorlopend wordt doorontwikkeld. Periodiek komen de corporaties bij elkaar om te bespreken op welke punten het systeem mogelijk kan worden verbeterd.

Meer informatie op websites
Woningzoekenden die zijn ingeschreven bij de betreffende corporaties worden persoonlijk op de hoogte gebracht van wat er verandert en wat dit betekent. Verder is op de websites van de woningcorporaties informatie te vinden over de invoering van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem.