< Terug naar overzicht

Wooncompagnie: ‘Betaalbare woningen aanbieden voor mensen met een bescheiden koopkracht’

13 juni 2016 - Wooncompagnie is in 2015 ‘gewoon anders’ verder gegaan. De woningcorporatie heeft nog steeds dezelfde kernwaarden, maar onderging een organisatieverandering. Huurders staan meer dan ooit centraal en de invloed van belanghouders wordt verder vergroot. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 dat de corporatie onlangs presenteerde. In het jaarverslag kondigt Wooncompagnie aan flink te gaan investeren in bestaand bezit en nieuwbouw.

Woningbezit en woningtoewijzing
In 2015 werden door Wooncompagnie dertig woningen opgeleverd, veertien in Grootschermer en zestien in Schagen. Er werden 206 woningen verkocht, waarvan zestien met een starterslening. Het aantal verhuureenheden van Wooncompagnie komt in 2015 op 14.350. De corporatie wees 95,4% van het vrijkomende woningbezit toe aan de doelgroep met een inkomen onder de € 34.911. De norm van 90% werd daarmee royaal gehaald. In samenwerking met gemeenten werden 310 vergunninghouders gehuisvest.

Onderhoud en onderhoudskosten
De onderhoudskosten per woning kwamen in 2015 op 1.037 euro per woning. Zo is bij 1300 woningen schilderwerk uitgevoerd en werden 250 badkamers planmatig vervangen. In Edam zijn vijftien appartementen in een monumentaal pand volledig gerenoveerd en bij elf flats in Monnickendam zijn constructieverbeteringen uitgevoerd.

Gaan voor tevreden klanten
Met een externe toets, transparante bedrijfsvoering en huurdersinspraak toetst Wooncompagnie de klanttevredenheid. ‘De mening van huurders is voor ons belangrijk,’ benadrukt directeur-bestuurder John Hendriks van Wooncompagnie. ‘Als we in de ogen van huurders onder de maat scoren, trekken we ons dat aan en ondernemen we actie.’ In 2015 is bij de continumeting door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) een klanttevredenheid van gemiddeld 7,6 gemeten. ‘Wij zijn daar uiteraard erg blij mee.’

Een andere organisatie
Wooncompagnie heeft in 2015 de organisatie anders ingericht. ‘Om snel te kunnen reageren op de wereld om ons heen, hebben wij bewust ons bestaande organisatieprincipe ingeruild voor dat van een robuuste en tegelijk flexibele organisatie,’ zegt directeur-bestuurder Stefan van Schaik. ‘We hebben onze werkprocessen slimmer en strakker ingericht, zodat we huurders nog beter, sneller en efficiënter van dienst kunnen zijn. We moeten meer oog hebben voor wat onze huurders echt willen en ons meer focussen op wat zij nodig hebben en belangrijk vinden. Met onze vernieuwde organisatie kunnen wij onze ambitie nog beter en blijvend waarmaken: een betaalbaar woningaanbod met keuzemogelijkheden, dicht bij onze bewoners en letterlijk ‘altijd in de buurt’.

Betaalbaarheid voorop
Betaalbaarheid staat bij Wooncompagnie meer dan ooit voorop. ‘Wij willen betaalbare woningen aanbieden, zodat ook mensen met een bescheiden koopkracht kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen,’ aldus John Hendriks. ‘Wij verscherpen hiermee de koers die Wooncompagnie al jarenlang vaart.’ Daarnaast volgt Wooncompagnie bewust een gematigd, niet inkomensafhankelijk huurbeleid. ‘Zo zorgen we ervoor dat huurders meer grip krijgen op hun huursituatie.’

Actief investeren
Wooncompagnie blijft komende jaren actief investeren. In 2016 verwacht de corporatie ruim € 8 miljoen te steken in het bestaande bezit en € 28 miljoen euro in nieuwbouw. In de daaropvolgende jaren wordt naar verwachting jaarlijks 20 tot 30 miljoen euro geïnvesteerd.

Samenwerking steeds belangrijker
Maar ook investeert Wooncompagnie graag in de samenwerking met relaties, zoals maatschappelijke organisaties, zorg- en welzijnspartijen, collega-corporaties en huurdersverenigingen. Zo maakte Wooncompagnie en de huurdersverengingen prestatieafspraken met de gemeente Schagen, onder meer op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en woonklimaat.

Een positief resultaat
Wooncompagnie heeft 2015 afgesloten met een positief jaarresultaat van € 35,9 miljoen (2014: € 10,2 miljoen). Belangrijke oorzaak voor het resultaat is de aanpassing van de sectorparameters voor de berekening van de waarde van de woningen door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De operationele kasstroom lag afgelopen jaren, ook in 2015, structureel boven de gestelde ondergrens in het financieel beleidskader van de corporatie. Wooncompagnie staat er financieel dan ook goed voor.