< Terug naar overzicht

Wooncompagnie blij met mooie ‘maatschappelijke’ rapportcijfers

28 mei 2015 - Wooncompagnie heeft een heldere, oprechte en warme visie en geeft die visie op concrete wijze vorm. Daarnaast is de woningcorporatie een maatschappelijk betrokken, betrouwbare en zichtbare samenwerkingspartner en huisbaas. Dit komt naar voren in het visitatierapport dat Wooncompagnie kreeg overhandigd door adviesbureau Pentascope, dat de corporatie in de tweede helft van 2014 beoordeelde op haar maatschappelijke prestaties. Een visitatie die mooie ‘maatschappelijke’ rapportcijfers opleverde, maar ook enkele nuttige aanbevelingen.

Een lovend rapport
De visitatiecommissie bestudeerde (jaar)plannen, verslagen en rapportages en ging in gesprek met verschillende partijen, zoals huurders, belanghouders, instellingen, gemeenten en medewerkers. Dit resulteerde in een lovend rapport dat recht doet aan waar de woningcorporatie voor staat.

De juiste focus
Volgens de visitatiecommissie ligt bij Wooncompagnie de focus op de juiste zaken: beheersing van de bedrijfslasten en investeringen, het nakomen van afspraken en het gericht inzetten van middelen ten behoeve van onder meer betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Mooie scores
De visitatie leverde mooie scores op. Zo kreeg de woningcorporatie voor het Presteren naar Opgaven en Ambities een 7,4, terwijl het Presteren volgens Belanghebbenden werd beoordeeld met een 7.7. Het Presteren naar Vermogen leverde eveneens een 7,7 op, de Governance was goed voor een 7,6.

Waardering voor samenwerking
‘We zijn blij met deze mooie rapportcijfers, maar nog belangrijker is het om van onze huurders en belanghouders te horen dat ze veel waardering hebben voor de manier waarop wij de samenwerking zoeken,’ benadrukt directeur-bestuurder Stefan van Schaik. ‘Ook zijn we verheugd met de bevestiging dat wij een belangrijke bijdrage leveren aan de volkshuisvestingsopgave in Noord-Holland.’

Een nuttige periode van zelfreflectie
Het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Wooncompagnie zijn zeer tevreden met het gepresenteerde visitatierapport, maar zien de visitatie tegelijkertijd als ‘een nuttige periode van zelfreflectie op ambities en prestaties’.

Invloed van huurders nog beter inbedden
De aanbevelingen om nog meer zichtbaar te zijn, invloed van huurders nog beter in te bedden en helder en tijdig te blijven communiceren, neemt de woningcorporatie ook graag ter harte. ‘Met het visitatierapport op zak scherpen we onze koers verder aan,’ zegt Van Schaik.