< Terug naar overzicht

Wooncompagnie blijft inzetten op betaalbaarheid

Betaalbaarheid 23 april 2018 - Het zo laag mogelijk houden van de huurprijzen staat ook in 2018 hoog op de agenda van Wooncompagnie. De corporatie verhoogt de huren per 1 juli met gemiddeld 1,1%. Dat is lager dan de inflatie (1,4%) en aanzienlijk lager dan wettelijk mag worden gevraagd. ‘Van het Rijk mogen we de huren gemiddeld met 2,4% verhogen, waarbij de huurverhoging op individueel niveau kan oplopen tot 5,4%. Dat is wat ons betreft veel te veel en dat vragen wij ook zeker niet,’ aldus Adviseur Strategie Edith Abbring van Wooncompagnie. De corporatie heeft op haar voorstel voor de huuraanpassing 2018 een positief advies ontvangen van de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO). ‘Samen kunnen we ervoor zorgen dat ook mensen met een bescheiden inkomen goed wonen, nu en in de toekomst.’

Gebaseerd op de streefhuur
Wooncompagnie baseert de jaarlijkse huurverhoging op de afstand tussen de huidige huurprijs en de streefhuur: de reële huurprijs die kan worden gevraagd als woningen vrijkomen. Edith Abbring: ‘We vragen geen huurverhoging als de huidige huur hoger is dan de streefhuur. De huurprijs blijft in dat geval dus gelijk. Dat geldt voor 37 procent van de huurders. Als de huidige huurprijs lager is dan de streefhuur vragen wij een huurverhoging tussen de 1,4 en 2 procent, afhankelijk van de afstand tot de streefhuur. Dit geldt voor 63% van onze huurders.’ Bij sociale huurwoningen is de huurverhoging echter nooit meer dan € 12,50 per maand. Aan huurders in de vrije sector vraagt de corporatie een inflatievolgende huurverhoging van 1,4%.

Prijs en kwaliteit in evenwicht brengen
Wooncompagnie werkt aan ‘de best mogelijke woning tegen de laagst mogelijke prijs’. ‘We passen de huren niet aan om onze inkomsten te verhogen, maar om de prijs en kwaliteit van een woning beter in evenwicht te brengen. Ook leggen we de rekening niet neer bij onze toekomstige huurders, voor hen voeren wij eveneens een gematigd huurbeleid,’ aldus Edith Abbring.

Gematigd huurbeleid zet zich voort
Wooncompagnie zet ook de komende jaren in op een gematigd huurbeleid. In 2019 zal de huuraanpassing, net als dit jaar, in elk geval niet meer zijn dan 2 procent en voor sociale huurwoningen maximaal 12,50 euro per maand.

Samen werken aan betaalbaarheid
‘Voor wat betreft ons huurbeleid hebben we meerjarenafspraken gemaakt met de Samenwerkende Huurdersorganisatie,’ verduidelijkt Edith Abbring. ‘Samen zien we erop toe dat de huren betaalbaar zijn en tegelijkertijd voldoende om onze woningen te onderhouden, verbeteren en verduurzamen. Dit alles vraagt om een efficiënte bedrijfsvoering en vooral ook om het maken van de juiste keuzes.’