< Terug naar overzicht

Wooncompagnie en huurdersorganisaties tekenen overeenkomst over betaalbaarheid

24 april 2017 - Goed nieuws voor de huurders van Wooncompagnie: zij betalen komende jaren slechts een bescheiden of géén huurverhoging. Dit is vastgelegd in een overeenkomst die de corporatie en Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) dinsdag 25 april jongstleden tekenen. De ‘Overeenkomst Betaalbaarheid’ geldt voor een periode van drie jaar. ‘Ik ben trots dat we met elkaar tot afspraken zijn gekomen waarmee huren bij Wooncompagnie nog beter betaalbaar wordt,’ aldus directeur-bestuurder Stefan van Schaik van de woningcorporatie.

Wooncompagnie en de SHO vinden het belangrijk dat de huren betaalbaar zijn en vooral ook blijven. In de ‘Overeenkomst Betaalbaarheid’ is daartoe een aantal afspraken vastgelegd. Zo wordt ook komende jaren geen huurverhoging gevraagd op basis van het inkomen en zal de gemiddelde huurverhoging maximaal gelijk zijn aan de inflatie. Verder is de huurverhoging nooit meer dan 2% en voor huurders van een sociale huurwoning nooit hoger dan 12,50 euro per maand. ‘De overeenkomst legt slechts de kaders vast waar wij ons aan houden, scherper kan dus altijd,’ stelt Van Schaik.

Streefhuur als uitgangspunt
De jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli is bij Wooncompagnie afhankelijk van de afstand tussen de huidige huur en de streefhuur. De streefhuur is de huurprijs die volgens de corporatie past bij de kwaliteit van de woning en bij Wooncompagnie ongeveer tweederde van de maximale huurprijs die volgens het woningwaarderingssysteem (WWS) mag worden gevraagd. De corporatie vraagt geen huurverhoging als de netto huur hoger is dan de streefhuur en een gematigde huurverhoging als de huur lager is dan de streefhuur.

‘Samen werken aan betaalbaarheid’
‘We vinden het een goede zaak dat Wooncompagnie ons bij het huurbeleid betrekt en dat we op dit vlak meerjarenafspraken hebben kunnen maken,’ zegt Theo Mulder, voorzitter van huurdersvereniging De Vijfhoek, die de belangen behartigt van huurders in het zuidelijk werkgebied van de corporatie. ‘Zo kunnen we ons met elkaar blijvend inzetten voor betaalbaarheid, nu en vooral ook in de toekomst. Dat is hard nodig. Maar ook zetten we ons in voor de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid in de woonomgeving.’

‘Elkaar aanvullen en scherp houden’
Voorzitter Henk van Gameren van de Huurderskoepel, het overkoepelende orgaan van huurdersverenigingen in het noordelijk werkgebied, beaamt dat. ‘De Nederlandse Woonbond deed onlangs, in opdracht van onze huurdersverengingen en De Vijfhoek, een woonlastenonderzoek,’ zegt Van Gameren. ‘Hieruit bleek dat zo’n kwart van de huurders moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Wooncompagnie heeft de onderzoeksresultaten zeer serieus genomen en betaalbaarheid nog hoger op de agenda gezet. We zijn blij met de afspraken die er nu liggen en met de manier waarop deze tot stand zijn gekomen. Door samen te werken aan het huurbeleid kunnen we elkaar aanvullen, stimuleren en scherp houden.’