< Terug naar overzicht

Wooncompagnie en huurdersverenigingen maken prestatieafspraken met verschillende gemeenten

2 januari 2017 - Samen zorgen voor voldoende beschikbare huurwoningen en een prettige woonomgeving. Deze en andere thema’s komen aan bod in de prestatieafspraken die Wooncompagnie en de huurdersverenigingen recentelijk tekenden met de gemeenten Purmerend, Waterland, Medemblik en Alkmaar. Prestatieafspraken zijn afspraken over de volkshuisvestelijke prestaties in het werkgebied van woningcorporaties. De getekende afspraken zijn aangeboden aan de minister, die de uitvoering ervan op hoofdlijnen controleert.

Driehoeks-samenwerking
Sinds de nieuwe woningwet van kracht is, spelen huurders en gemeenten een belangrijkere rol bij het reguleren van en het toezicht houden op de activiteiten van woningcorporaties. Wooncompagnie is groot voorstander van deze driehoeks-samenwerking. Voor de gemeente Hollands Kroon bevinden de besprekingen zich in een afrondende fase en volgend jaar starten de gesprekken met Beemster en Edam-Volendam. Eind 2015 maakte Wooncompagnie afspraken met de gemeente Schagen.

Gelijkwaardige gesprekspartners
De prestatieafspraken tussen Wooncompagnie, de huurdersverenigingen en de gemeenten zijn het resultaat van veelvuldig overleg, waarbij alle partijen gelijkwaardig waren. Huurdersverenigingen waren voorheen belangrijke adviespartners, maar zijn nu dus medeopstellers van de afspraken.

De kracht van lokale afspraken
‘Juist met ons verspreide woningbezit is het belangrijk om de juiste activiteiten op de juiste plek uit te voeren,’ stelt Iris Heikoop, adviseur Strategie van Wooncompagnie. ‘Om dat te bereiken heb je de voeding van gemeenten en huurders nodig. De hoofdthema’s zijn gelijk, maar inhoudelijk verschillen de afspraken per gemeente. Dat is meteen de kracht van de prestatieafspraken: je kijkt samen naar wat er lokaal nodig en wenselijk is op het gebied van volkshuisvesting.’

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid
De prestatieafspraken zijn veelomvattend. Zo zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar ook over de samenwerking tussen de buurtteams van Wooncompagnie, de gemeentelijk sociale wijkteams en politie op het gebied van de leefbaarheid en veiligheid. ‘Samen kunnen we bijdragen aan een prettige woonomgeving.’

Werkzaamheden beter afstemmen
Dankzij de prestatieafspraken ontstaat een goed beeld van wat nodig en wenselijk is op het gebied van volkshuisvesting en kunnen werkzaamheden, activiteiten en plannen nog beter op elkaar worden afgestemd. ‘Wij zien gemeenten en huurdersorganisaties als belangrijke samenwerkingspartners die ons input geven voor onze activiteiten en jaarplannen,’ zegt Iris Heikoop. ‘Met de prestatieafspraken intensiveren wij onze samenwerking, zodat we ons kunnen blijven inzetten voor huurdersbelangen.’