< Terug naar overzicht

Wooncompagnie kiest voor gematigde huurverhoging

7 mei 2013 - Niet het inkomen maar de kwaliteit van de woning is bepalend

Wooncompagnie kiest dit jaar bewust voor een relatief beperkte huurverhoging. Hiermee blijft de woningcorporatie bij haar missie: het bieden van goede en betaalbare woningen. Huurders gaan per 1 juli 2013 tussen de 2,5% en 4% huurverhoging betalen. De huurverhoging wordt niet gekoppeld aan het inkomen.

Het bieden van betaalbare huisvesting
‘De koopkracht van onze huurders staat onder druk. De inkomens dalen al vier jaar op rij en de inkomensdaling in 2012 was zelfs de grootste van de afgelopen dertig jaar. Het bieden van betaalbare huisvesting vormt ons bestaansrecht en juist die betaalbaarheid komt steeds meer in het gedrang. We zijn daarom terughoudend in het verhogen van de huren,’ licht de corporatie toe.

Streefhuur is bepalend voor huurverhoging
Wooncompagnie vindt dat de hoogte van de huur een afspiegeling moet zijn van de kwaliteit van de woning. Bij het bepalen van de huurprijs werkt Wooncompagnie met een zogeheten streefhuur. Deze streefhuur is de huurprijs die bij de kwaliteit van de woning past. Huurders van woningen waarvan de prijs al op het niveau van deze streefhuur ligt, krijgen per 1 juli 2013 een huurverhoging van 2,5% (de inflatiecorrectie). Ligt de huurprijs ónder de streefhuur, dan loopt de stijging op tot maximaal 4%.

Een goede balans
Bij woningen die in relatie tot de kwaliteit te goedkoop zijn, stijgt de huurprijs dus meer dan bij woningen met een redelijke prijs. Hiermee denkt de woningcorporatie een balans te hebben gevonden tussen de noodzaak om de huren te verhogen (vanwege de door de overheid opgelegde Verhuurdersheffing) en tegelijkertijd betaalbaar te houden.

Alle huurders zijn geïnformeerd
Alle huurders hebben inmiddels een brief ontvangen over de huurverhoging die in hun geval van toepassing is. Bewoners kunnen voor meer informatie over hun huurprijs en de huurverhoging terecht op site van Wooncompagnie, onder het kopje ‘Huurverhoging’. Op de website is ook een digitale uitgave van de Huurkrant te vinden, vol informatie over de huurverhoging en procedures bij de huurcommissie. Daarnaast kunnen bewoners voor vragen contact opnemen met het Telefonisch Informatie Punt van Wooncompagnie, via 0900 20 22 373 (lokaal tarief).