< Terug naar overzicht

Wooncompagnie neemt afstand deal Aedes - Blok

10 september 2013 - ‘Corporaties stemmen in met verhuurderheffing’, zo kopten de kranten enkele dagen geleden. Aanleiding was het principeakkoord tussen Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, en minister Blok van Wonen. De overeenkomst, die nog door de leden van Aedes bekrachtigd moet worden, bevat onder meer afspraken over het werkdomein van corporaties en over investeringen in energiebesparende maatregelen. Maar het akkoord bevat vooral de uitspraak dat de voorgenomen verhuurderheffing als een voldongen feit wordt geaccepteerd. Een klap in het gezicht van de huurders, zo betitelt Wooncompagnie die uitspraak. De corporatie wijst het akkoord nadrukkelijk af.

Huurders zijn grote verliezers
Inhoudelijk valt er op de gemaakte afspraken weinig af te dingen, meent Wooncompagnie. Maar de werkelijke betekenis van de overeenkomst ligt op een ander vlak. Door de verhuurderheffing zwart op wit te accepteren, is de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer een wassen neus geworden. De sector heeft er al mee ingestemd: met dat argument zal minister Blok elk bezwaar moeiteloos terzijde schuiven. Daarmee is een hoofdpijndossier van Rutte II vakkundig veiliggesteld. Intussen kunnen protesterende huurders net zo goed thuisblijven: zij zijn de grote verliezers.

“Het is onbegrijpelijk dat Aedes aan deze politieke deal meewerkt, in plaats van zij aan zij met onze bewoners op te trekken”, reageert directeur John Hendriks van Wooncompagnie. “Aedes doet alsof de corporaties de heffing betalen, terwijl die toch echt uit de portemonnee van de huurders komt.” Volgens Wooncompagnie is de overeenkomst een Pyrrusoverwinning. Positieve punten zijn er zeker in te vinden: een genuanceerde opvatting over de scheiding tussen sociale en commerciële activiteiten en de inzet van middelen uit het energieakkoord bijvoorbeeld. Maar daar staan obligate uitspraken over ‘oog voor de betaalbaarheid’ tegenover, terwijl de overeenkomst alleen ruimte voor forse huurverhogingen vastlegt.

Voorstel maakt einde aan open debat
Volgens Hendriks maakt de overeenkomst een voortijdig einde aan een discussie die een open en inhoudelijk debat verdient. Op het bureau van minister Blok ligt een voorstel om de spelregels van corporaties verder aan te scherpen. Dat inmiddels uitgelekte voorstel krijgt veel kritiek en wacht nog een gang langs Kabinet en Tweede en Eerste kamer. Bij datzelfde Parlement ligt de verhuurderheffing ter behandeling, met in beide Kamers op voorhand criticasters. Hendriks: “Hier ligt ons voornaamste bezwaar. Het principeakkoord vervangt de democratische besluitvorming en de huurder betaalt de rekening.”

Reacties